Ah, ihana rakkaus!

- Tutkimuksissa on havaittu, että merkittävä osa kuluttajista rakastaa jotakin muutakin kuin toisia ihmisiä, kuten brändejä, kuvaa KTM Kaisa Aro kiinnostustaan brändirakkauteen. Aro sai Ylläksen paikkabrändiä koskevan gradunsa valmiiksi helmikuussa. Hän...

- Tutkimuksissa on havaittu, että merkittävä osa kuluttajista rakastaa jotakin muutakin kuin toisia ihmisiä, kuten brändejä, kuvaa KTM Kaisa Aro kiinnostustaan brändirakkauteen.

Aro sai Ylläksen paikkabrändiä koskevan gradunsa valmiiksi helmikuussa. Hän on kirjoittanut  graduunsa pohjautuvan artikkeliin yhdessä Kati Suomen ja Saila Saraniemen kanssa, ja Aro odotteleekin parhaillaan journaalin arviointia. Artikkelin tutkimusta esiteltiin juuri myös kansainvälisessä HTHIC 17 -konferenssissa.

Brändirakkaussuhde Ylläkseen

- Markkinoinnin opiskelu ALMA-maisteriohjelmassa tuntui luontevalta valinnalta, sillä markkinoinnin aihepiirit, etenkin brändit ja tunnesiteet niihin, ovat mielestäni kiinnostavia, esittelee Aro polkunsa löytymistä.

Pohjalla hänellä on markkinoinnin opintoja ETM:n tutkinnon sivuaineesta. Ylläs sopii Aron mielestä kohteeksi hyvin, koska se on valittu (Mondo 2016) suosituimmaksi kotimaiseksi ulkoilumatkailukohteeksi.

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto saavutti toisen sijan kestävään matkailuun keskittyneen matkailun asiantuntujajärjestön WTTC:n kilpailussa vuoden 2017 matkailukohde –kategoriassa. Arolla on myös kolmenkymmenen vuoden henkilökohtainen suhde paikkaan, ja siellä lomailu olikin  ensimmäinen kiinnostuksen herättänyt asia.

Paikkabrändirakkaus voimavarana

Aron mukaan paikkabrändirakkautta tutkimalla voidaan lisätä ymmärrystä kuluttajien ja paikkojen välisistä emotionaalisista tunnesiteistä. Arosta on yllättävää, ettei brändirakkautta ole juuri tutkittu keinona sitouttaa ja houkutella matkailijoita.

- Brändirakkauden tutkimista ja ymmärtämistä voidaan pitää tärkeänä, sillä on havaittu, että pelkästään tyytyväisyyden kautta ei saada muodostettua brändiuskollisuutta, Aro painottaa.

Hän huomauttaa uskollisuuden lisääntymisen olevan merkittävimpiä yksittäisiä tekijöitä taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä.

Aro nostaa esille myös itse rakkaus-sanan tutkimuksellisen ongelmallisuuden. Suomalainen ei välttämättä käytä samalla lailla sanaa rakkaus kuin amerikkalainen, vaikka tunne täyttäisikin brändirakkauden tunnusmerkit.

Kiinnostavin yksittäinen havainto Aron mielestä oli se, että paikkabrändiin rakastuneet ovat kiinnostuneita kohteen hyvinvoinnista.

- Tätä ei aiemmissa tutkimuksissa tuotebrändien yhteydessä ole havaittu, vaan on jopa nostettu esiin, että yksi brändirakkauden ihmisten välisestä rakkaudesta erottava tekijä olisi juuri se, että rakkauden kohteen hyvinvointi olisi oleellinen elementti vain ihmiseen kohdistuvassa rakkauden tunteessa, ja olisi näin ollen puuttunut tyystin brändirakkaudesta, Aro selittää.

- Näkisin paikkabrändirakkauden syvällisen ymmärtämisen edistävän monipuolisesta ja ainutlaatuisesta luonnosta vetovoimansa saavien ulkoilumatkailukohteiden, kuten Ylläksen, kestävää kehittymistä, Aro summaa.

- Paikkabrändiin rakastuneet ovat kiinnostuneita kohteen hyvinvoinnista ja menestyksestä sekä luonnon säilymisestä mahdollisimman koskemattomana myös seuraaville retkeilysukupolville, hän muistuttaa.