Aikuisopiskelija johtaa myös itseään

Monen parikymppisen opiskelijaelämä sisältää kosteita viikonloppuja ja pommiinnukkumisia. Perheellisellä aikuisopiskelijalla on sen sijaan omat haasteensa. Markus Martolalla on takana tuhansia kilometrejä ja lukuisia vähäunisia öitä – mutta se oli vaivan arvoista.

Kun Markus Martola aloitteli opintoja Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden maisteriohjelmassa elokuussa 2013, taskussa oli jo alempi ja ylempi AMK-tasoinen insinööritutkinto. Taustalla oli myös viitisen vuotta työkokemusta teknisen ratkaisumyynnin parissa.

Poriin houkutti työelämässä arvostettu tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto.

- Toimittuani pitkään tietyntyyppisissä tehtävissä halusin laajentaa ammatillista osaamistani ja parantaa valmiuksiani vaativampiin työtehtäviin, kertoo Martola.

Yhtälö ei kuitenkaan ollut aivan yksinkertainen, sillä Martolalla oli myös koti Hämeenlinnassa, vaimo ja kaksi lasta, joista nuorempi oli vasta vauva. Kodin ja Porin yliopistokeskuksen väliset 190 kilometriä tulivat hyvin tutuiksi.

- Juna-aikataulut olivat monesti kurssien ja tenttien aikataulujen kannalta sopimattomat, joten kuljin paljon myös omalla autolla. Olen kiitollinen siitä että mitään ei sattunut, sillä rikkonaiset yöunet ja huonot sääolosuhteet olivat vaarallinen yhdistelmä, Martola sanoo.

Perhe motivoi tehokkuuteen

Kun Martola pohtii opiskelumaailmaa nuorempana ja nyt, hän näkee lähtökohdat hyvin erilaisiksi. Koska suurin osa perheellisen valveillaoloajasta kuluu arkiasioiden ja lasten parissa, aikaa opiskeluun jää vähemmän. Toisaalta perhe motivoi tehokkaaseen opiskeluun.

- Ajan ottaminen opinnoille vaati kykyä hyödyntää jokainen mahdollinen hetki. Opiskelusta yöllä tuli käytäntö. Olen pyrkinyt siihen, ettei opiskeluun kuluisi ainoatakaan ylimääräistä kuukautta, kertoo Martola.

Martola suoritti viimeisen tenttinsä toukokuussa ja suunnittelee valmistuvansa alkusyksystä. Hän on tyytyväinen opintojen toteutukseen ja sisältöön. Erityisen arvokkaaksi hän koki strategisen näkökulman painotuksen. Kiitosta ansaitsee myös Porin yliopistokeskuksen tarjoama ristiinopiskelumahdollisuus.

-Sen kautta pystyin valitsemaan opintoja myös Turun kauppakorkeakoulun tarjonnasta. Laskentatoimen ja rahoituksen sivuaine vahvisti kokonaisvaltaista ymmärrystä liiketoiminnan johtamisesta.

Omat vahvuudet löytyivät

Vielä Martolalla on työn alla diplomityö. Siinä hän pyrkii luomaan arviointimenetelmän, jolla tutkitaan yritysten ylimmän johdon strategista ajattelua. Menetelmän avulla johdon strategisesta ajattelusta haetaan alueita, joiden kehittäminen voi johtaa alan standardeista poikkeavien liiketoimintastrategioiden luomiseen.

Martolalla on syytä tyytyväisyyteen. Reissaaminen on jo takana, tutkintotodistus pian kädessä ja uurastus on palkinnut itsensä. Tutkinto on tuonut tullessaan paljon muutakin kuin uutta ammattiosaamista.

- Olen löytänyt omat vahvuuteni ja kiinnostuksen kohteet työelämässä. Lisäksi tutustuin opintojeni aikana ihmisiin, joiden kanssa syntyi vahva tiimi. Pyrimme pitämään siitä kiinni myös tulevaisuudessa.