Ajankohtainen ALMA-maisteriohjelma

Ville Terenius ja Jyri Leppäkoski opiskelevat molemmat Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön asiantuntijaorganisaatioiden maisteriohjelmassa (ALMA) ensimmäistä vuottaan. Molemmat ovat kokeneet uuden maisteriohjelman kiinnostavaksi ja näkevät, että se vastaa hyvin ajankohtaisiin asiantuntijaorganisaatioiden kehittämishaasteisiin.

Valkeakoskelta kotoisin oleva Ville Terenius haki opiskelemaan uuteen asiantuntijaorganisaatioiden maisteriohjelmaan suoritettuaan ensin alempaa korkeakoulututkintoa vastaavan BBA-tutkinnon Tallinnassa Virossa. ALMA-maisteriohjelman vetovoimasta erinomainen esimerkki on se, että Terenius olisi päässyt opiskelemaan myös Turun kauppakorkeakouluun Turkuun, mutta Porissa tarjottava maisteriohjelma kiinnosti enemmän.

- Pääaineeni on markkinointi, mutta mahdollisuus yhdistää markkinoinnin ja johtamisen opinnot saivat minut valitsemaan Porin, Terenius kertoo.

Terenius edustaa uudessa maisteriohjelmassa sitä vähemmistöä, joka on aloittanut opiskelunsa suoraan toisen tutkinnon valmistumisen jälkeen. Sitä vastoin pääosa ALMA-maisteriohjelmasta aloittaneista opiskelijoista on tullut opiskelemaan työelämästä, kuten Satakunnan Pelastuslaitoksessa pelastuspäällikkönä työskentelevä Jyri Leppäkoski. Hän valmistui aikoinaan Vaasasta hallintotieteiden maisteriksi, jonka jälkeen jäi itämään kipinä lisäopintoihin.

- Suoritin talvella 2013-2014 50 op:n verran turvallisuusalan maisteriopintoja ja näiden opintojen aikana saamani vihjeen ansiosta päädyin hakemaan Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön uuteen maisteriohjelmaan, kertoo Leppäkoski.

Leppäkosken työpäivät venyvät opiskelun kanssa 10-12 tuntisiksi, mikä on ollut välillä todella rankkaa. Joustavat työajat helpottavat osaltaan työskentelyn ja opiskelun yhteensovittamista.  

Asiantuntijatyön uudet haasteet edellyttävät osaamisen päivittämistä

Jyri Leppäkosken mukaan asiantuntijuuden johtaminen, turvallisuusalalla tapahtuneet nopeat muutokset sekä oman työn painottuminen entistä enemmän asiantuntijatehtäviin lisäsivät kiinnostusta maisteriohjelmaa kohtaan. 

- Turvallisuus- ja pelastusalan uudet haasteet edellyttävät uudenlaista asiantuntijaosaamista, lisäksi talousosaamisen merkitys mm. budjettivastuun myöstä on jatkuvasti kasvanut, Leppäkoski sanoo.

Maisteriohjelman opiskelijat tulevat laajalti eri työelämän sektoreilta mistä syystä opiskelijat ovat tuoneet mukanaan hyviä käytännön esimerkkejä eri aloilta. Tämä onkin osoittautunut yhdeksi maisteriohjelman ehdottomista vahvuuksista.

Luennoilla läsnäolosta aiheutunut keskustelua

Työelämän ja opiskelun yhteensovittaminen aiheuttaa omat haasteensa muun muassa aikataulujen hallitsemiseksi. Joillekin maisteriohjelmassa opiskeleville läsnäolovaatimus luennoilla on tullut yllätyksenä. Toisenlaisiakin kokemuksia läsnäolovaatimuksesta kuitenkin on, sillä Ville Tereniuksen mukaan suomalaiseen yliopisto-opiskeluun totuttautuminen vaati aikaa Virossa suoritetun alemman korkeakoulututkinnon jälkeen.

- Suomessa läsnäolovaatimus on Viroa pienempi ja myös kontaktiopetusta on huomattavasti vähemmän kuin Virossa.  Kokopäiväisenä opiskelijana suomalaisen yliopistojärjestelmän läsnäolovaatimukset tuntuivat pieniltä, kertoo Terenius.

Työelämän ja opiskelun yhteensovittamisessa avainasemaan nouseekin oikealle tasolle laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Sen pitää olla sopivan, vaan ei liian kunnianhimoinen. Viikoittaiset tehtävät edellyttävät huomattavaa omalla ajalla tapahtuvaa opiskelua, mikä työssäkäyvällä käytännössä tarkoittaa iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa opiskelua.

Tiivis ryhmähenki hyvä asia

Leppäkosken ja Tereniuksen mielestä ALMA-maisteriohjelman opiskelijoiden kesken vallitsee tiivis ja hyvä ryhmähenki. Lisäksi Pori on kaupunki, jossa kaikki on lähellä ja kulkeminen kaupungissa tästä syystä helppoa. Yleisesti ottaen kaikki on toiminut tähän asti hyvin pieniä ensimmäisen vuoden alkukankeuksia lukuun ottamatta. Erityiskiitosta miehet antavat opintojen ohjaukselle ja sille, että opiskelijoista on pidetty hyvä huoli ja esitettyihin kysymyksiin on saanut heti vastauksen.

Tulevaisuudessa nykyaikaisten opetusmenetelmien edelleen kehittäminen ja käyttöönotto on varmasti hyvä asia. Myös ristiinopiskeluun liittyvän byrokratian vähentäminen on tavoittelemisen arvoista. Mikäli opetusta olisi mahdollista järjestää iltaisin ja viikonloppuisin olisi se työssäkäyville henkilöille suuri helpotus, tosin tämän toteuttaminen käytännössä voi olla haastavaa.