Arjen turvallisuutta Satakuntaan

Turvallisuusala on nousussa. Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen SATTUKO – Satakunnan turvallisuusalan tutkimuksen ja osaamisen verkosto on Satakuntaliiton rahoittama arjen turvallisuuden parantamiseen keskittyvä hanke, joka on lähtenyt käyntiin tammikuussa 2015.

Tämä ei kuitenkaan ole ensimmäinen turvallisuuteen liittyvä hanke, jota TTY:n Porin laitos on tehnyt.

-Ensimmäinen turvallisuuteen liittyvä hankkeemme alkoi jo vuonna 2005, ja siitä eteenpäin aihe on aina kehittynyt ja on syntynyt uusia näkökulmia. Esimerkiksi edellisessä hankkeessa syntyi valtakunnallinen turvallisuusverkosto Turva Pro, kertoo SATTUKO -hankkeen hankepäällikkö Minna Haapakoski.

SATTUKO -hankkeen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat turvallisuusverkoston luominen Satakuntaan, suunnittelun ja koulutuksen edistäminen sekä tutkimuksen koordinoinnin kehittäminen. Tavoitteena on siis koota akateemista tutkimusta turvallisuusalalta yhteen paikkaan, välittää yrityksille uusinta tutkimustietoa sekä saattaa Satakunnan toimijoita yhteen.

Hanke kestää vuoden 2017 syyskuun lopulle asti, mutta tähän mennessä on hankkeessa toteutettu jo paljon. Näistä päällimmäisinä mainittakoon valtakunnallisen tutkijatapaamisen järjestäminen viime kesänä sekä SuomiAreenassa mukana oleminen. Parhaillaan hankkeessa ollaan toteuttamassa isoa kyselyä, jossa kartoitetaan satakuntalaisten yritysten ja organisaatioiden koulutustoiveita ja -tarpeita liittyen turvallisuuteen.

Lisää vastuuta omasta turvallisuudesta

Mitä se arjen turvallisuuden parantaminen voisi olla? Miten voidaan vaikuttaa toisten ihmisten turvallisuuden tunteeseen? Haapakoski mainitsee, että tärkeää on herätellä ihmisiä pohtimaan turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja ottamaan lisää vastuuta omasta turvallisuudestaan. Toisinaan turvaudutaan liikaa pelatusviranomaisiin ja poliisiin eikä pohdita tarpeeksi sitä, mitä itse voi tehdä oman turvallisuutensa eteen.

-Haluamme kehittää matalan kynnyksen keinoja, joilla ihmiset voivat vaikuttaa omaan turvallisuuteensa, hankkeen teknologiapuolesta vastaava Petri Linna kertoo.

Erityisen mielenkiintoisia ovatkin hankkeen puitteissa kehitteillä olevat mobiilisovellukset arjen turvallisuuden parantamiseksi. Mobiilisovellukset ovat nykypäivää, sillä lähes jokaisella on nykyään käytössään jokin älylaite. Linna kertoo, että heillä on tällä hetkellä kehitteillä kaksi erilaista mobiilisovellusta. Toisen mobiilisovelluksen ideana on tehdä tarkistuslista ja siihen liittyvä turvallisuuskävely, jota jokainen voi suorittaa vaikka kotonaan. Toinen mobiilisovellus liittyy heikkoihin signaaleihin. Sen tarkoituksena on, että kansalaiset voisivat kootusti ilmoittaa turvallisuusongelmista yhteen paikkaan. Näin poliisin on helpompi seurata kansalaisten ilmoituksia.

-Ihmisillä voi usein olla kynnys soittaa numeroon 112, vaikka huomaisivatkin jonkin turvallisuusongelman. Asiasta voidaan mainita esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mutta poliisin on hankala tarttua sosiaalisessa mediassa koordinoimattomasti jätettyihin ilmoituksiin, sanoo Linna. 

 Turvallisuus on laaja käsite

SATTUKO -hankkeessa käsite turvallisuus ymmärretään laajasti. Yrityksille ja organisaatioille teetettävän kyselyn yksi tarkoitus onkin selvittää, minkälaisia turvallisuuskysymyksiä halutaan nostaa esiin ja millaiselle koulutukselle on tarvetta.

Turvallisuuteen liittyy totta kai muun muassa poliisi, pelastusviranomaiset, tulli ja rajavalvonta, mutta myös paljon muuta, kuten työ- ja kouluturvallisuus sekä turvallisuuden tunne. Esimerkiksi turvallisuuden tunne on asia, jota nykyään pohditaan paljon: suuret globaalit muutokset saavat ihmiset miettimään turvallisuutta entistä laajemmin. Nykyaikana myös tietoturvallisuus on kysymys, johon on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota.

Turvallisuusasioita voi tulla oppimaan ja pohtimaan hankkeen järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Satakunnan alueella SATTUKO -hanke näkyy tänä vuonna muun muassa Puuvillassa järjestettävän kaikille avoimen tapahtuman kautta, sekä kesällä 13.7. pelastusharjoitusalueella järjestettävässä SuomiAreena -tapahtumassa.

-Jo pelastusharjoitusalue itsessään on näkemisen arvoinen, sillä sinne ei muuten pääse, Haapakoski kertoo.

Linna myös lupailee, että kesällä SuomiAreenassa voi nähdä jo ensimmäisen version turvallisuuskävelyä käsittelevästä mobiilisovelluksesta.