Avoimuudesta ja kestävyydestä ytyä yrityksille

Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitos on käynnistänyt kunnianhimoisen AjATar-hankkeen. Hanke pureutuu digitalisoitumisen, resurssitehokkuuden ja avoimen datan mahdollisuuksiin pk-yrityksissä. Samalla otetaan huomioon kestävään kasvuun ja...

Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitos on käynnistänyt kunnianhimoisen AjATar-hankkeen. Hanke pureutuu digitalisoitumisen, resurssitehokkuuden ja avoimen datan mahdollisuuksiin pk-yrityksissä. Samalla otetaan huomioon kestävään kasvuun ja ympäristöön liittyviä tekijöitä.

AjATar (Arviointia ja avoimuutta pk-yritysten tarpeisiin) tähtää siihen, että Satakunnan pienet ja keskisuuret yritykset kehittäisivät ja ottaisivat käyttöön uusia kokonaisvaltaisia tapoja ja keinoja yritystoimintansa moottoreiksi. Hanketta esiteltiin UCPori Klubin teemabrunssilla syyskuun lopussa.

– Hankkeen kautta etsitään digitalisoitumisen, resurssitehokkuuden ja avoimen datan hyötyjä pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksille, tutkimuspäällikkö Jari Soini TTY:lta kertoo.

AjATar-hankkeesta kertomassa olivat TTY:lta myös Maarit Pallari, Petri Linna ja Jari Leppäniemi.

Verkkoluentoja  ja avointa dataa

Brunssilla esitellyt painopisteet ICT4S, eCuVa, MOOCit ja avoin data voivat kuulostaa maallikon korvaan hankalilta käsitteiltä. ICT4S (ICT for sustainability) viittaa kestävään tieto- ja viestintätekniikkaan.

– Konkreettisena esimerkkinä tästä on design for recycle eli se, että tuotteet voidaan suunnitella purettaviksi, mikä vähentää jätettä ja lisää uudelleenkäyttöä, Leppäniemi havainnollistaa.

eCuVa tarjoaa käyttöarvon analyysimenetelmiä, joiden avulla kartoitetaan yrityksen vahvuuksia. MOOCeilla (Massive Open Online Courses) tarkoitetaan yliopistojen tai vastaavien instituutioiden tarjoamia avoimia verkkokursseja.

– MOOCit voivat olla ketterä ja tehokas tapa henkilöstön kouluttamiseen. Yritys voi joissain tapauksissa hyödyntää näitä kansainvälisen koulutustason oppimisympäristöjä sen sijaan, että järjestäisi seminaareja tai kursseja, Petri Linna kertoo.

Avoin data on eri tahojen avoimeen käyttöön tuottamia laaja-alaisia tietoja ja tilastoja, joiden avulla voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa.

– Avoin data on iso digitalisoitumisen laukaisema maailmanlaajuinen trendi. Satakunnassa esimerkiksi kunnat ja yritykset voisivat pohtia datansa avaamista verkkoon,  Linna sanoo.

Täyteen vauhtiin syksyn aikana

– Vaikka hanke laitettiin vireille helmikuussa, rahoitus varmistui kesäkuussa. Mukana on EU:n Euroopan aluekehitysrahaston ja Suomen ELY-keskuksen rahoitusta, Soini avaa.

Hankerahoitusta ei kanavoida suoraan yrityksille, vaan hyödyt tulevat hankkeen kautta saatuina projekteina ja tuloksina.

– Nyt kun hanke on lanseerattu, pääsemme käynnistämään kumppanuuksia ja projekteja. Hankkeen suunniteltu kesto on vuoden 2016 loppuun asti, Soini kertoo.

Hankkeen aikana yritysten käyttöön luodaan avoimia, konkreettisia esimerkkejä ICT:n ja digitalisoitumiseen perustuvista pk-yrityssektorin kestävää kasvua tukevista kehitystoimenpiteistä.

–Hankkeen puitteissa voidaan esimerkiksi seuloa ja todentaa yritykselle sopivat MOOCit, Linna kertoo.