DI – etänä?

Tampereen teknillisen yliopiston koulutuksen vararehtori Petri Suomala esitteli ajatuksen aika- ja paikkariippumattomasta tutkinnosta Porissa keväällä 2017. Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelma otti mielellään haasteen vastaan.

Tampereen teknillisen yliopiston opintosuunnittelija Minna Baggströmin mukaan monimuotoiset opetusmetodit ovat yleistymässä, ja esimerkiksi työn ohessa opiskelu kiinnostaa monia.

- Porissa on pitkäjänteisesti jo useamman vuoden ajan kehitetty joustavia opetusmenetelmiä tukemaan työn ohessa opiskelua, Baggström kertoo.

TTY:llä haluttiin osana tutkinto-ohjelmien strategista kehittämistä luoda profiililtaan vahvasti itsenäiseen aika- ja paikkariippumattomaan opiskeluun soveltuva tutkinto-ohjelma vastaamaan ajan haasteisiin.

Tavoitteena oppimisen tuki

Etäopiskelun haasteisiin lähtivät vastaamaan tutkinto-ohjelman johtaja, professori Marko Seppänen, apulaisprofessori Sami Hyrynsalmi sekä Minna Baggström.

- Oppimisen tuki on tärkeää varsinkin itsenäisessä opiskelussa, Seppänen ja Baggström sanovat.

Verkkopainotteisen linjan opiskelun idea on se, että paino on oppimisen tukemisessa. Lähiopetuspäivät järjestään kuukausittain, muutoin opiskelu suoritetaan itsenäisesti. Työkaluina toimivat videoluennot, verkko-opiskelu ja erilaiset harjoitus- ja ryhmätyöt. Lähiopetuspäivien yhtenä tavoitteena on tukea opiskelijoiden ryhmäytymistä, ja myös siten tukea opintojen etenemistä. Hyrynsalmen vastuullaon muun muassa kokeilla erilaisia yhteydenpitomuotoja opettajien ja oppilaiden välillä, joilla itsenäistä opiskelua voidaan tukea.

Eri yhteydenpitomuotoihin ja oppimisen tukemiseen on opettajien täytynyt löytää uusia innovatiivisia lähestymiskulmia, ja kehittää aivan uusia juuri tähän tarkoitukseen soveltuvia muotoja. Etänä on opiskeltu ennenkin, mutta nyt on menty vielä askeleen pidemmälle.

- Opetuksen suunnittelu ja lähipäivien sisältö on täytynyt suunnitella eri pohjalta uudenlaisen haasteen edessä. Lähipäivien sisältö ei voi olla vain toisinto viikkoluennoista tiivistetyssä muodossa, vaan ne on pitänyt miettiä eri tavalla, Seppänen ja Baggström kertovat.

Myös opetuksen aikataulut on jouduttu suunnittelemaan uusiksi.

Omalla vastuulla

Mitä enemmän tutkintoa voi etänä suorittaa, sitä paremmin opiskelija voi tilanteensa mukaan suunnitella oman ajankäyttönsä. Koska viikoittain ei tarvitse tulle paikan päälle, ovat opinnot mahdollisia missä päin Suomea tahansa asuville opiskelijoille. Omassa vastuussa on myös haasteensa, kun opiskelijan vastuu opintojen etenemisessä kasvaa.

- Tärkeää on oman ajankäytön hallinta ja tutkinto-opiskelun työmäärän ymmärtäminen. Itsenäinen opiskelu vaativii opiskelijalta paljon itsekuria ja aikaa, sanoo Baggström.

Voit siis opiskella koko DI-tutkinnon etänä, käyden kuukausittain nauttimassa parista kontaktiopetuspäivästä. Opiskelujen aloittamista suunnitellessa kannattaa oma elämäntilanne miettiä tarkkaan ja suunnitella opintojen ajoitus sellaiseen elämänvaiheeseen, jossa on joustoa ja joka mahdollistaa opintoihin panostamisen.

Hakuaika on nyt maaliskuussa 14.-28.3. Lisätietoja: www.poridi.fi