Hyvät käytännöt kiertoon

Teachers´ Corner -tuokioissa opettajat jakavat toisilleen käytännön kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä opetuksessa. Porin yliopistokeskuksen yksiköiden yhteisissä tilaisuuksissa opettajat esittelevät johonkin teemaan liittyvän oman opetuskokemuksensa.

Kevään aiheita ovat olleet sähköinen tenttiminen, luentotallenteet opetuksessa, opinnäyteseminaari verkossa ja avointen verkkokurssien hyödyntäminen tutkinto-opetuksessa. Matalan kynnyksen kahvi- ja keskusteluhetki tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja luoda itselleen tukiverkostoja.

Opetuksen kehittämisestä innostunut

Kirsi Liikamaata voi kutsua Porin Teachers´ Cornerien äidiksi. Liikamaa on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin lehtori sekä yliopistokeskuksen opetuksen johtoryhmän puheenjohtaja. Lisäksi hän tuntuu suhtautuvan opetuksen kehittämiseen palavalla innolla.

 -Olen työskennellyt kahdeksan vuotta kauppakorkeakoulussa ja tänä aikana nähnyt, miten opetus on muuttunut. Oppimistavoitelähtöinen opetus on luonut tarpeen uusille menetelmille ja osaamiselle, taustoittaa Liikamaa.

Samaan aikaan viestintäteknologia on kehittynyt valtavasti ja opiskelijat ovat tottuneet hyödyntämään somea, verkkoa ja pilvipalveluita opiskelussa.

-Opettajat tarvitsevat tukea ja kokemusperäistä tietoa löytääkseen itselleen sopivan tavan käyttää tekniikkaa. Osaamistahan talosta löytyy, haluamme tarjota foorumin sen jakamiseen, Liikamaa sanoo.

Jollekin tämä voi tarkoittaa Moodlen käytön aloittamista. Joku toinen taas saattaa innostua käyttämään laitteita ja ympäristöjä hyvinkin monipuolisesti.

-Tilaisuudet jatkuvat syksyllä ja voisimme nostaa esiin vaikka pedagogisia teemoja, Liikamaa kertoo.

Verkkoseminaari vauhdittaa opintoja

Sosiologian lehtori Eriikka Oinonen ja sosiaalityön lehtori Tuija Eronen kertoivat Teachers´Cornerissa verkkoympäristössä pitämästään kandidaatintutkielma-seminaarista.

-Meidän opiskelijamme eivät asu Porissa, eivätkä välttämättä opettajatkaan. Viikoittaiset kandiseminaaritapaamiset päiväsaikaan voivat olla pullonkaula opintojen etenemiselle, Eronen kertoo lähtötilanteesta.

Opettajat käyttivät ohjauksessa Moodlea sekä ryhmätapaamisissa AdobeConnectia. Kasvokkain ryhmä tapasi kurssin alussa, keskellä ja lopussa. Kaikki muu hoidettiin verkossa.

Oinonen ja Eronen pohtivat verkko-opetuksen kriittisiä kohtia. Kun kandidaatintutkielmaa työstetään verkon kautta, täytyy opiskelijat ryhmäyttää niin, että he ohjaavat toisiaan. Vuorovaikutus verkossa eroaa kasvokkaisesta ja rakentavan palautteen antaminen voi olla vaikeaa.
Kriittisiin kohtiin panostaminen opetuksessa kannatti. 

-Oppilaat ryhmäytyivät hienosti ja antoivat toisilleen hyvää ja rakentavaa palautetta, Oinonen kertoo.

Kaukana asuvat oppilaat hyötyvät verkkotyöskentelyn mahdollisuudesta. Opettajalle verkkotyöskentely ei ole sinänsä kevyempää kuin luokkaopetus. Se vaatii aikaa, resursseja ja tekniikkataitojen kasvattamista. Palaute on kuitenkin ollut positiivista ja syksylle on suunnitteilla samankaltainen verkkoseminaari.