Kampus on oppimisen ja yhteistyön alusta

Satakunnan ammattikorkeakoulun uutta Porin kampusta ei ole tätä kirjoitettaessa vielä vihitty eikä otettu varsinaiseen opiskelukäyttöön, mutta siitä on jo esitetty monia luonnehdintoja.

Kampuksen antama ensivaikutelma on poikkeuksetta ollut erittäin positiivinen. Kampus on kuitenkin paljon muutakin kuin miltä se näyttää.

Uutta kampusta on kuvattu hienoksi ja avaraksi. On tärkeää, että kampus on viihtyisä, mutta sitäkin tärkeämpää on, että tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja toimivat. Toiminnallisuuden kannalta on oleellista, että tiloja on riittävästi juuri siellä missä niitä erityisesti tarvitaan. Kampukselle yleisilmeen luo sen pääaula ”Atrium”, joka on tilava, ilmava ja valoisa. Aulan on toimittava sujuvasti lähes viiden tuhannen kampuksen käyttäjän risteyksenä.

Atriumin yhteyteen on keskitetty valtaosa kampuksen palveluista; sieltä löytyvät opiskelija-, kirjasto-, ruokailu-, info- ja helpdesk- palvelut. Pääaulan välittömässä läheisyydessä ovat opiskelijakunnan ja terveydenhoitajien palvelut sekä tapahtumien keskipisteenä toimiva Agora- monitoimisali.

Avarasta yleisilmeestään huolimatta kampuksella ei tuhlata tilaa. Kampuksen 19 200 vuokraneliötä tarjoaa opiskelijaa kohti noin viisi neliötä, jota voidaan pitää jopa kansainvälisesti erittäin korkeana tilatehokkuutena.

”Seiniin ei kannata investoida” on hokema, jonka sisältämästä perusajatuksesta, eli siitä että seinien sijasta kannattaa investoida toimintaan, olen täysin samaa mieltä. Tiloja uudistettaessa SAMKille oli luontevaa suunnitella myös toiminnan uudistamista, jota varten toteutimme mittavat noin kuuden miljoonan euron investoinnit. Uuden kampuksen kaikki tilat ovat oppimisympäristöä, oleskelutiloista laboratorioihin ja taloteknisiin konehuoneisiin.

Porin uusi kampus tarjoaa yhteistyölle erinomaisen alustan. Sijainti rautatieaseman ja matkakeskuksen kyljessä ei voisi olla yhteyksien rakentamisen kannalta otollisempi, oli sitten kysymys Tampereen, Turun tai Puuvillan suunnasta. SAMK on sitoutunut aloittamaan Tampereen uuden yliopiston kanssa selvityksen yhteistyön strategisesta syventämisestä heti, kun ajankohta on molemmille osapuolille tarkoituksenmukainen. Selvityksessä tarkastellaan yhteistyön koko kirjoa Tampere3- prosessin hengessä -  mitään vaihtoehtoa, tavoitetta tai yhteistyön muotoa ennakkoon pois rajaamatta.

Vaikka yhteistyöstä, tasoista ja periaatteista sovitaan emokorkeakoulujen välillä, yhteistyön käytännön toteutus tapahtuu pitkälti paikallisesti Porin yliopistokeskuksen toimijoiden kanssa. Oma vahva toiveeni on, että korkeakoulujen väliselle yhteistyölle tarjottaisiin Porissa mahdollisimman suotuisat olosuhteet. Nyt kun yliopistokeskus lähtee tarkastelemaan tilatarpeitaan ja eri vaihtoehtoja vuoden 2020 jälkeen, sijoittuminen yhteiselle kampusalueelle ja sen tarjoamat synergiamahdollisuudet on hyvä selvittää täysimääräisesti.

Juha Kämäri
Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori