Konkareille tuoreet eväät opinnoista

Vuosien varrella moni TVO:lainen ja posivalainen on opiskellut Porin yliopistokeskuksessa, kuten TVO:laiset KTM, DI Reijo Sjöblom ja KTM, ekonomi Susan Pietilä. He ovat olleet tyytyväisiä koulutukseensa.

Eurajokelainen Reijo Sjöblom opiskeli kaksi tutkintoa vuosituhannen vaihteen molemmin puolin työn ohessa. Hän valmistui Tampereen teknillisestä korkeakoulusta Vähärauman kampukselta diplomi-insinööriksi 1997 ja kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulun Porin laitokselta vuonna 2003.

– Lähdin opiskelemaan pääainettani laskentatoimea motivoituneena itseni ja osaamiseni kehittämiseen.  Mahdollisuus Porissa opiskelemiseen oli ratkaiseva, sillä päiväopiskelu työn ohessa olisi muualla ollut lähes mahdotonta, Sjöblom sanoo.

Susan Pietilä valmistui kauppatieteiden maisteriksi ja ekonomiksi vuonna 2009 pääaineenaan johtaminen ja organisointi.

- Maisteriohjelma vaikutti erityisen kiinnostavalta, ja se, että opiskelupaikka oli lähellä Eurajokea ja Raumaa teki opiskelun aloittamispäätöksestä helpon, Pietilä kertoo.

Yliopistokeskus verkoistumisen mahdollistajana

Opetuksen tasoa, verkostoitumista ja vertaistukea opiskelijoiden kesken Sjöblom ja Pietilä kiittävät.

– Opiskelujen teoria yhdistettynä käytännön työelämäkokemukseen on loistava yhdistelmä. Porin yliopistokeskuksessa on paljon hyviä johtamisen alan asiantuntijoita. Myös muu opetus oli tasokasta ja ajan hermolla. Saimme hyvät valmiudet asiantuntijuuteen, he sanovat.

Opiskelujen kautta saatuja verkostoja on voinut hyödyntää myös opiskelujen jälkeen.

- Opiskeluryhmä oli hyvä, ja verkostoituminen luonnollista. Opiskelukavereille iso kiitos yhteistyöstä, joka tehosti opiskelua huimasti. Tietoa jaettiin avoimesti. Voisi sanoa, että pienryhmämme oli oikea Dream team, Sjöblom jatkaa.

Tavoitteellinen opiskelu toi uutta osaamista

Sjöblom ja Pietilä suorittivat tutkintonsa työn ohessa pääosin liukuvaa työaikaa ja liukumavapaita hyödyntäen.

– Se vaati tarkkaa suunnittelua ja aikataulua sekä töissä että vapaa-ajalla. Illat ja viikonloput menivät pitkälti tehtävien tekemisessä, he sanovat.

Sjöblom teki DI-tutkinnosta osan opintovapaalla ja KTM-tutkinnosta osan vuorotteluvapaalla. Pietilä käytti kolmen kuukauden opintovapaansa pro gradun viimeistelyyn.

Tutkinnon päivittämisen tavoitteet Pietilän mukaan täyttyivät hyvin.

- Sain uutta osaamista, jota olen pystynyt soveltamaan työssäni monissa eri tehtävissä. Opiskelu lisäsi myös ymmärrystä yritysjohtamisesta ja sen haasteista, hän kertoo.

Hankintojen kategoriavastaava Sjöblom on opiskellut enemmänkin itselleen. Henkilökohtaiset tavoitteet itsensä ja osaamisen kehittämisestä täyttyivät. Hän pohtii myös mahdollisia uusia opiskeluja.

- Opiskelu Porissa oli kivaa ja antoisaa. Tavoitteet toteutuivat, ja siviilipuolella olen oppimaani pystynyt hyödyntämään.

Yliopistokeskuksen säilyminen maakunnassa tärkeää

TVO-konsernissa arvostetaan Porin yliopistokeskuksen opetusta maakunnassa, ja tulevaisuuden toiveena on, että koulutusta lisättäisiin. Erityisesti teknisen alan jatkokoulutusohjelmia voisi olla tarjolla monipuolisemmin.

- TVO-konsernin henkilökunta Eurajoen Olkiluodossa on lähtökohtaisesti korkeasti koulutettua. Uusi koulutus antaa valmiudet myös hakea erilaisia tehtäviä konsernin sisällä. Tehtävävaihdoksia konsernissa tehdään vuosittain paljon. Uusia osaajia ja uudenlaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessakin, HR:n ja viestinnän Business Partner Susan Pietilä painottaa.