Kriittinen osaaminen esiin

Mitä osaamista yrityksen vision ja strategian toteuttaminen vaatii?  Miten tähän voidaan vaikuttaa johtamisella? Mitä on yrityksen menestymisen kannalta kriittinen osaaminen ja miten sen voi tunnistaa? Näitä kysymyksiä pohdittiin UCPori Klubin...

Mitä osaamista yrityksen vision ja strategian toteuttaminen vaatii?  Miten tähän voidaan vaikuttaa johtamisella? Mitä on yrityksen menestymisen kannalta kriittinen osaaminen ja miten sen voi tunnistaa? Näitä kysymyksiä pohdittiin UCPori Klubin aamubrunssilla STRATOS-hankkeen ja C&Q Systemsin pohjustamana.

Valtakunnallista ESR-hanketta STRATOS – Strategialähtöisellä osaamisen johtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia mikro- ja pk-yrityksiin esiteltiin syksyn UCPori Klubissa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä aihetta olivat esittelemässä tutkijatohtori Tanja Lepistö sekä projektitutkija Mervi Vähätalo.

- Hanke kohdistuu mikro- ja pk-yrityksiin, joilla ei välttämättä ole aikaa ja resursseja muuten kehittää osaamisen johtamista, kertovat Lepistö ja Vähätalo.

STRATOS-hankkeessa rekrytoidaan yrityksiä mukaan ja tarjotaan heille muun muassa verkostoja, työkaluja ja käytännön keinoja osaamisen varmistamiseen ja osaamisen johtamisen kehittämiseen. Näin pyritään edistämään yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia.

- Tavoitteena on lisäksi kehittää yhteistyössä mikro- ja pk-yrityksille soveltuva osaamisen johtamisen toimintamalli, Vähätalo selventää.

Tavoitteena on saada mukaan 105 mikro- ja pk-yritystä eri toimialoilta, ja tähän mennessä yritykset ovatkin lähteneet helposti mukaan osaamisen johtamisen kehittämiseen. Käytännössä yrityksille tarjotaan muun muassa osaamiskartoituksia, erilaisia koulutuksia ja seminaareja sekä yrityskohtaisia kehittymispolkuja ja niiden seurantaa.

Yhteistyössä osaamisen johtamista kehittämässä

STRATOS-hanke tekee yhteistyötä satakuntalaisen C&Q Systems -yrityksen kanssa, joka on osaamisen johtamisen asiantuntijayritys. Yrityksen toimitusjohtaja Taina Hanhinen kertoo, että heille on kertynyt 20 000 erilaisen osaamisen rekisteri, joka täydentyy lähes viikoittain uusien asiakasyritysten osaamisista.

- Olennaista on osaamisen tunnistaminen ja mittaaminen, ja kattavan osaamisrekisterimme avulla voimme luoda erilaisia osaamisprofiileja, kertoo Hanhinen.

Käytännössä he selvittävät, miten merkittävä kunkin työntekijän osaaminen on yrityksen strategian ja arvojen näkökulmasta. Itsearvioinnin sekä kollegojen ja esimiehen arvioinnin avulla muodostetaan osaamisesta arvio asteikolla 1–5. Arvioinnin avulla päästään käsiksi myös siihen, mikä on yrityksen strategian kannalta kriittistä osaamista. Näiden tietojen avulla osaamista voidaan johtaa oikeaan suuntaan.

- Osaaminen ei koostu pelkästään tiedoista ja taidoista, vaan myös asenteista, Hanhinen valottaa.

Hyödyt ja haasteet

Strategisen osaamisen johtamisella ja kriittisen osaamisen tunnistamisella on monia hyötyjä. Työntekijöiden potentiaalin hyödyntäminen, henkilöstön sitoutumisen vahvistaminen, työhyvinvoinnin parantuminen ja tieto omista vahvuuksista ovat niitä hyötyjä, joita oikeanlaisella osaamisen johtamisella voidaan saavuttaa.

- Samalla säästetään työajassa, rekrytoinneissa ja koulutuksissa, kertoo Hanhinen.

Strategiseen osaamisen johtamiseen liittyy myös haasteita, sillä monissa yrityksissä kriittistä osaamista ei ole määritelty tarkasti eikä yrityksen strategia ja merkitys ole aina työntekijöille selkeä. Tähän asiaan panostaminen nähdään ennemminkin kuluna kuin hyötynä.

UCPori Klubin aamubrunssilla kuuntelemassa olleet yrittäjät olivat erittäin innostuneita ja kiinnostuneita teemasta. Yksi ilmoitti saman tien olevansa kiinnostunut STRATOS-hankkeen palveluista, erityisesti osaamiskartoitusten tekemisestä.