Kulttuuritalon käyttäjäkokemuksia

Filosofian maisteri Lotta Hannuksela etsi pro gradu -työssään vastauksia siihen, miten porilainen kulttuuritalo Annankatu 6 eli tuttavallisemmin Annis liittyy käyttäjiensä elämään ja eri elämänvaiheisiin.Tutkimuksessa nousivat esiin kirjo...

Filosofian maisteri Lotta Hannuksela etsi pro gradu -työssään vastauksia siihen, miten porilainen kulttuuritalo Annankatu 6 eli tuttavallisemmin Annis liittyy käyttäjiensä elämään ja eri elämänvaiheisiin.

Tutkimuksessa nousivat esiin kirjo elämänkokemuksia, paikan ja ihmisen fyysinen vuorovaikutus ja sukupolvikokemukset.

– Itse en ole nuoruudessani koskaan kuulunut ”annislaisiin”, vaikka monet tuttuni siellä kävivätkin. Ehkä juuri tietty etäisyys paikkaan innosti valitsemaan sen tutkimuksen kohteeksi, Porista kotoisin oleva Hannuksela pohtii.

Paikan henkilökohtainen merkitys

Hannuksela selvitti gradussaan, millaisena elämäkerrallisena paikkana Anniksen käyttäjät kulttuuritalon kokevat. Fyysisenä, konkreettisena paikkana kulttuuritalo on kaikille sama, mutta henkilökohtaiset kokemukset tekevät siitä jokaiselle omanlaisen ja erityisen.

Tutkimustaan varten Hannuksela haastatteli 11 Anniksen käyttäjää: työntekijöitä, teatteriharrastajia, Anniksella harjoittelevien bändien soittajia. Haastatteluilla hän pyrki tavoittamaan erilaisia käyttäjäkokemuksia.

– Eri ryhmien ja erilaisten ihmisten kokemukset erosivat toisistaan, mutta vastauksissa oli myös jonkin verran samankaltaisuutta. Annis koettiin hyvin kodinomaisena. Monet korostivat myös sitä, että siellä saa olla juuri sellainen kuin on, Hannuksela mainitsee.

Tutkimustuloksissa ilmeni, miten suuri merkitys Anniksella on ollut käyttäjiensä minuuden muotoutumiseen sekä se, miten paikan merkitys muotoutuu vähitellen aktiivisen kävijyyden kautta.

–Tutkimuksessa selvisi nimenomaan paikan merkityksellisyys. Lisäksi ainakin oma käsitykseni paikasta monipuolistui. ”Paikkaa” ei voi ymmärtää pelkästään tilana, vaan siihen liittyy kiinteästi muun muassa paikan ja siellä olevien ihmisten vuorovaikutus sekä ihmisten sille antamat ja luomat merkitykset, Hannuksela kertoo.

Joillakin kulttuuritalon merkitys liittyy tiiviisti myös perhesuhteisiin.

–Eräänkin haastateltavan äiti oli aikanaan käynyt Anniksella, ja siirtänyt ”annislaisuuden” myös lapselleen. Haastateltava oli käynyt kulttuuritalolla ensimmäistä kertaa ollessaan vielä äidin mahassa, Hannuksela hymyilee.

Tutkimusaihe nappasi mukaansa

Hannuksela valmistui filosofian maisteriksi heinäkuun 2014 lopussa. Valmistumista edelsi intensiivinen työskentelyvaihe. Nyt on kulunut puolisen vuotta siitä, kun hän sai tutkimusurakkansa loppuun.

–Gradun tekeminen oli monipuolinen ja opettavainen prosessi. Aihe myös vei mukanaan, ja kiinnostuin siitä koko ajan enemmän, Hannuksela sanoo.

Hän toivoo tutkimuksestaan olevan jollakin tavalla hyötyä Annikselle ja sen käyttäjille.

–Ainakin Anniksen merkitys käyttäjiensä elämään on nyt huomioitu akateemisen tutkimuksen tasolla. Aiheesta ja kulttuuritalosta riittäisi varmasti jatkossakin tutkittavaa.

 Hannuksela työskentelee parhaillaan Hämeenlinnan Taidemuseossa projektityöntekijänä. Hän ei täysin sulje pois mahdollisuutta palata vielä myöhemmin tutkimuksen pariin.

– Paikkakokemusten tutkiminen jäi edelleen kiinnostamaan. Minua kiinnostaa esimerkiksi se, miten eri sukupuolet kokevat erilaiset paikat.