Lähiöhanke aktivoi asukkaita

Vuoden 2015 lopussa päättyvä Lähiön henki –hanke on saanut Porin itäisten lähiöiden Sampolan, Väinölän ja Impolan alueen asukkaat kiinnostumaan asuinalueidensa kehittämisestä.Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaineen luotsaama tutkimus- ja...

Vuoden 2015 lopussa päättyvä Lähiön henki –hanke on saanut Porin itäisten lähiöiden Sampolan, Väinölän ja Impolan alueen asukkaat kiinnostumaan asuinalueidensa kehittämisestä.

Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaineen luotsaama tutkimus- ja kehityshanke alkoi vuonna 2013. Yhteistyötä on tehty muun muassa Porin kaupungin Kaikkien Pori -kehittämishankkeen sekä paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

– Tavoitteina on ollut lähiöiden paikallisen kulttuurin ja kulttuuristen resurssien kartoittaminen sekä asukkaiden sitouttaminen asuinalueen kehittämiseen ja käyttöön, projektitutkija Pia Hovi-Assad selventää.

Tietoa ja toimenpidesuunnitelma kulttuurikartoituksen avulla

Tärkeänä menetelmänä lähiöhankkeessa on ollut cultural planning eli kulttuurisuunnittelu. Menetelmässä kerättiin aluksi yhteistyössä asukkaiden kanssa tietoja alueista ja esimerkiksi niiden vahvuuksista ja tavoista. Keruun perustella laadittiin Itä-Porin kulttuurikartoitus ja toimenpidesuunnitelma alueen kehittämiseksi.

Pia Hovi-Assad on muun muassa vetänyt lähiöiden eri toimijoiden yhdistämiseen tähtääviä työpajoja. Rohkaisevia tuloksia saatiin esimerkiksi Koiviston ulkoilupuiston ja Väinölän lyhytaaltoaseman ympäristössä.

– Entisellä radioasemalla toimii nykyään taiteilijakollektiivi T.E.H.D.A.S. ry. Taiteilijat ovat pitkään toivoneet saavansa kontaktia alueen asukkaisiin, mutta eivät ole oikein tienneet, miten. Työpajassa taiteilijat, asukkaat ja muun muassa Porin kaupungin puistotoimi pääsivät yhdessä keskustelemaan näkemyksistään alueen toiminnan ja kehittämisen suhteen, Hovi-Assad mainitsee.

Asukkaat toivoivat ulkoilupuistoon esimerkiksi penkkejä ja piknik-aluetta. Nämä ollaan lähiaikoina toteuttamassa. Hankkeen työntekijät ovatkin tyytyväisiä siihen, miten hyvin yhteistyö kaikkien tahojen välillä on toiminut ja että konkreettiset saavutukset ovat näkyneet lähiöissä. Yhteistyö on tuottanut muun muassa asuinalueiden omia teemapäiviä.

–Eri ikäiset ja eri lähtökohdista tulevat ihmiset ovat kohdanneet toisiaan, ja viihtyminen omalla asuinalueella on kasvanut. Kaikki tämä luo uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä vahvistaa asukkaiden arvostusta ja identiteettiä omaa aluetta kohtaan, Hovi-Assad iloitsee.

Porin hanke pilottina muille 

Tämän laajuinen lähiöiden viihtyvyyden kehittämishanke on tiettävästi varsin ainutlaatuinen Suomessa.

–Sipoossa kulttuurin ja kaavoituksen saralla on tehty samankaltaista yhteistyötä, mutta se ei ole varsinainen tutkimushanke. Myös Jyväskylässä ja Turussa on toimeenpantu pienimuotoisempia kehitysprojekteja. Kuitenkaan tässä mittakaavassa toteutettua, selviä tuloksia tuottanutta lähiöiden kehittämishanketta ei muualla Suomessa ole toteutettu.

Lähiön henki –hanketta ovat rahoittaneet Asumisen rahoitus- ja  kehittämiskeskus ARA sekä ympäristöministeriö. Hankkeen ollessa loppusuoralla valmisteilla on artikkelikokoelma Itä-Porin lähiöiden kulttuurikartoituksesta.

–Loppuvuosi kuluukin artikkeleita kirjoittaessa ja julkaisua valmistellessa. Teoksen olisi tarkoitus ilmestyä alkuvuodesta 2016, Hovi-Assad kertoo.