Maisterikoulutusta apteekkityön ohessa

Heli Mäntysalo valmistui maisteriksi Turun kauppakorkeakoulun hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta viime vuoden keväällä.

Hänen gradunsa "Työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa kehityskeskustelulomakkeen laatimisessa erittäin tärkeä, jokaisen ääntä kuultava…!” Strategiaan pohjautuva kehityskeskustelulomake yrityksen operatiiviseksi työkaluksi –henkilöstön kehittämisnäkökulma - Case: Yliopiston Apteekki sai laudaturin, eli parhaan mahdollisen arvosanan.

– Aloitin maisteriohjelmassa vuonna 2012. Olin aluksi puoli vuotta opintovapaalla, jolloin suoritin pakollisia opintoja. Loput opinnoista ja gradun tein töiden ohessa. Opintojen, työn ja perheen yhteensovittamisessa auttoi laaja ystävien ja perheen tukiverkko, Mäntysalo kertoo.

Mäntysalo toimii Porin Yliopiston Apteekin apteekinhoitajana ja on ollut yrityksen palveluksessa vuodesta 2000. Hän on opiskellut aikaisemmin proviisoriksi ja jatkanut farmasian lisensiaatiksi Helsingin yliopistossa.

Gradu työn tueksi

Tutkimus tehtiin toimeksiantona Yliopiston Apteekille.

– Tein vähän kuin työkalua itselleni. Vaikka tein tutkielman toimeksiantona, sain olla alusta lähtien mukana valitsemassa kiinnostavaa aihetta.

Mäntysalon tutkielmaa on jo hyödynnetty käytännössä Yliopiston Apteekin henkilöstön parissa.

– Tutkimustuloksia otettiin heti käyttöön. Kehityskeskustelulomakkeesta on tullut positiivisia kommentteja. Esimiespalaute ja erityisesti uutena tullut kollegapalaute on koettu tärkeäksi, Mäntysalo kertoo.

Tutkielmassa todetaankin, että kehityskeskustelua pidetään esimiesten merkittävänä keinona viestiä työntekijälle organisaation strategiasta. Aihetta on kuitenkin tutkittu vähän.

Varsinainen tutkimus koski uusien strategiaan pohjautuvien lomakkeiden edelleen kehittämistä henkilöstön näkökulmasta. Tutkimusta varten Mäntysalo keräsi empiiristä aineistoa maanlaajuisella kyselyllä.

– Toteutin tutkielmassa aineistokeruun survey-tutkimuksella koko Yliopiston Apteekkien henkilöstölle ja sen kokonaisotannaksi tuli lähemmäs 800 henkilöä, joista kyselyyn vastasi 370.

Opiskelu ei ole koskaan myöhäistä

Laudaturin arvosana oli Mäntysalolle positiivinen yllätys. Hän oli kaikin puolin tyytyväinen maisteriohjelmaan.

– Ohjelmassa oli paljon johtamista, hallintoa ja organisointia, joita käsiteltiin vain vähän silloin kun opiskelin proviisoriksi, Mäntysalo kertoo.

Kankaanpäässä perheineen asuva Mäntysalo innostui jatkokouluttautumisesta kollegan vinkistä.

– Harmi etten lähtenyt kouluttautumaan jo aikaisemmin, Mäntysalo tokaisee.