Mentorit sparraajina, esikuvina ja valmentajina

Mentorointi on yksi tehokkaimmista yksilön kehittämisen menetelmistä. Sen juuret ovat Kreikan mytologiassa. Homeroksen kirjoittaman tarinan mukaan sotapäällikkö Odysseus pyysi ennen Troijan sotaan lähtöään ystäväänsä Mentoria toimimaan poikansa neuvonantajana, opettajana, kasvattajana sekä ystävänä.

Porin yliopistokeskuksen Mentor-ohjelmassa opiskelijat, liike-elämän asiantuntijat ja johtajat sekä yrittäjät kohtaavat. Kokeneet mentorit jakavat omia kokemuksiaan ja ohjaavat opiskelijoita urapolulla. Ohjelmassa tehdään yhteistyötä Prizztech Oy:n yrityskummien kanssa. Mentorit edustavat monipuolisesti eri aloja ja ohjelmaan hakeneet opiskelijat saivat esittää toiveita mentoristaan.

- Mentorit valikoidaan hakemusten perusteella vastaamaan mentoroitavien tarpeita. Sopivien parien löytämisessä yrityskummilistaa ylläpitävän Ilona Wessmanin asiantuntemus on ensiarvoisen tärkeää, sanoo projektitutkija Lenita Nieminen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

Lokakuusta huhtikuuhun kestävään ohjelmaan haki tänä syksynä 26 opiskelijaa. Hakijoita oli kaikista Porin yliopistokeskuksen yksiköistä. Yksi mentoroitavaksi lähteneistä oli Tampereen yliopiston Porin yksikössä sosiologiaa pääaineenaan opiskeleva Noora Elonen.

- Olen valmistumassa alalta, joka ei suoraan määritä minulle tiettyä ammattia. Toivon mentoriltani uusia näkökulmia omien tavoitteiden pohdiskeluun sekä tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun, Elonen kertoo.

Yrittäjyys ei vaadi yritystä

Mentor-ohjelmalla ei pelkästään pyritä valmentamaan opiskelijoita oman yrityksen perustamiseen. Enemmän on kyse yrittäjämäisen toimintatavan opettamisesta. Yrittäjämäiset valmiudet ovat tänä päivänä tarpeellisia myös palkkatyössä.

- Työelämässä korostuvat rohkeus, sitoutuminen ja itsenäinen eteenpäin pyrkiminen, sanoo Nieminen.

Akateeminen yrittäjyys voi olla muutakin kuin yrityksen perustamista. Koulutettujen on jatkuvasi luotava kontakteja ja myytävä omaa osaamistaan saadakseen uusia työtehtäviä. Toisaalta myös työnantajan psykologisen sopimuksen puoli on muuttunut. Nyt jo työsuhteen aikana on monesti selvää, että työntekijä siirtyy toiseen työpaikkaan. Työnantaja sitoutuu antamaan koulutuksen ja valmiuksia tulevaisuutta varten.

Noora Elosen mentorina toimiva yrittäjä, KTM Auli Aaltonen muistuttaa, että nykyään on poikkeuksellisempaa työllistyä vakituisesti, kuin tehdä töitä lyhyitä aikoja kerrallaan useille eri toimeksiantajille.

Avoimuus, luottamus ja sitoutuminen mentoroinnin avainsanoja

Aaltosen ja Elosen mentorointisuhde on käynnistynyt tehokkaasti. Noora toi heti ensimmäiseen tapaamiseen ajatuksiaan ja toiveitaan työllistymisestä. Aulin ehdotuksesta hän laati kehittymissuunnitelman, josta ohjelman aikana muodostuu hänen henkilökohtainen liiketoimintasuunnitelmansa.

- Mentorina autan Nooraa tunnistamaan, vahvistamaan ja hyödyntämään omia resurssejaan, Aaltonen sanoo.

Opiskelijat ovat antaneet aiempina vuosina ohjelmasta todella hyvää palautetta. Itsekin urallaan mentoroitavana ollut Aaltonen kokee, että hän ei mentorina ole pelkästään antamassa.

- Maailma avartuu minulle vielä eläkeiän kynnyksellä. Saan Nooralta tuoretta tietoa ja hänen innostuksensa tarttuu, Aaltonen kertoo.

Mentoroitavan on oltava sitoutunut kehittymään, samoin kuin mentorin on sitouduttava tukemaan ja kannustamaan suojattiaan.