Näkyvää tieteentekoa somen avulla

Porin yliopistokeskuksen viestintäryhmä palkitsi tänä vuonna ensimmäistä kertaa Vuoden tiedeviestijän. Perusteluissa todetaan valitun mahdollistaneen esimerkiksi niin yliopistokeskuksen omien kuin vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden esitysten jakamisen ja seuraamisen yliopistokeskuksen YouTube- ja Twitter -kanavissa.

Vuoden tiedeviestijäksi valittu Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen projektipäällikkö Petri Linna kannattaa viestinnän avoimuutta. Hän on pitkään puhunut ennen kaikkea avoimen datan tarjoamien mahdollisuuksien puolesta. Some-kanavien viestinnän pariin hän sen sijaan päätyi hieman salakavalasti.

-Ammatillisiin some-palveluihin, kuten LinkedIniin liityin aikaisin. Tätä kautta ensin huomasin somen tarjoamat hyödyt. Facebookiin kuitenkin menin verraten myöhään. Järjestelmien tutkimisen ja opiskelijoiden sosiaaliseen mediaan liittyvien lopputöiden ohjaamisen myötä somekanavat oikeastaan tulivat mukaan työhöni, Linna kertoo.

Avainsanoina avoimuus ja näkyvyys

Petri Linna ylläpitää avoinsatakunta.fi -sivustoa, jolle on koottu TTY:n Satakunnan aluetta koskevia tutkimus- ja kehityshankkeita. Sivuston tarkoituksena on saada hankkeiden tuloksia ja ajankohtaisia tapahtumia helposti kaikkien saataville.

-Joskus on tullut palautetta, että tekemämme tutkimus tunnetaan paikallisesti osin huonosti. Osasyynä voi olla se, että tutkimusjulkaisut esitellään usein enimmäkseen ulkomaisissa konferensseissa. Avoinsatakunta.fi -alustan tarkoitus on siksi lisätä avoimuutta ja tiedotusta meneillään olevista projekteista. On tärkeää, että alueellinen vaikuttavuus näkyy myös ulospäin.

Tutkijoilta edellytetäänkin nykyään entistä enemmän viestintää ja avoimuutta omasta tutkimuksestaan. Haasteena on toisaalta saada viesti ymmärrettävään muotoon, toisaalta miettiä sitä, mitä kaikkea voi julkaista ja missä muodossa.

Yksi vuoden tiedeviestijän meriiteistä on sisällöntuotanto sosiaalisen median kanaviin. Kanavia on nykyään paljon, minkä vuoksi viestinnän kohdentaminen ei aina ole helppoa.

- Kaikki tahot viestivät ja tietoa tulee joka suunnasta. Onkin tärkeää miettiä, missä muodossa ja kanavassa eri kohderyhmille suunnattu tieto on parasta julkaista, jotta se myös tavoittaa, Linna korostaa.

Sosiaalinen media toimii myös opetuksen tukena

Linna kollegoineen tekee työtä myös opetuksen ja opetusmetodien kehittämiseksi. TTY:llä tutkitaan ja kehitetään esimerkiksi käänteisen opetuksen mahdollisuuksia: opiskelija perehtyy ensin itsenäisesti uuteen opiskeltavaan asiaan, minkä jälkeen luennolla voidaan yhdessä syventyä aiheeseen, keskustella ja tehdä tehtäviä.

Linna toivoo opettajilta rohkeutta ottaa vielä enemmän sosiaalisen median työkaluja mukaan monimuoto-opetukseen.

-Opiskelu ei välttämättä ole enää paikkaan sidottua. Siksi on tärkeä ylittää rajoja ja muuttaa perinteisiä ajatusmalleja, Linna muistuttaa.

Tietotekniikkaa ja myös sosiaalista mediaa voisi ja kannattaisi hyödyntää opetuskäytössä nykyistä enemmän. Vaikkapa seminaarien tallentaminen ja julkaisu verkossa ei ole Linnan mukaan vaikeaa.

-Meillä esimerkiksi Heli Aramo-Immonen on kokeillut Twitterin ja WordPressin käyttöä opetuksessa, mikä on todella kiinnostava kokeilu, Linna mainitsee.