Ossi Eskelinen ja yhteiskunnan narunpäät

Porin yliopistokeskuksen Tampereen yksikön yliopistonlehtori ja työelämäkoordinaattori Ossi Eskelinen on menestyksekkäästi solminut yhteen mm. opiskelijoiden, yritysmaailman, poliisin, terveydenhuollon, kaupunkisuunnittelun, sosiaalitoimen ja vapaaehtoistyön naruja Satakunnassa.

Eskelinen palkittiin vuonna 2016 Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön (YKY)  "YKY-yhteiskunnassa"-palkinnolla merkityksellisestä ja näkyvästä toiminnastaan Porin kaupungissa ja koko Satakunnassa tuoden YKYn tieteellisen osaamisen osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Eskelinen on vetänyt erilaisia merkittäviä kehittämis- ja arviointitutkimushankkeita (mm. lyömätön Satakunta” ja ”Paremmaksi Poriksi – kaupungin turvallisuuskysymysten tarkastelu”).

Pätkä oppilaitoksen ja muun yhteiskunnan välissä

- Kun työurani aikaisista muista tehtävistä – esimerkiksi tutkimustyö, projektityöskentely, hallinto- ja suunnittelutyö – on kertynyt paljon tietoa, on sitä ollut hienoa viedä myös opetuksen sisältöön, toteaa Eskelinen.

Eskelinen on työskennellyt kohta 13,5 vuotta Porin yliopistokeskuksessa, tällä hetkellä EAKR-rahoitteisessa Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä, POSOK-hankkeessa. Nykyiseen tehtäväänsä hän on ammentanut aineksia mm. aikaisempaan työnkuvaan kuuluneesta sosiaalipolittikan alan opetuksesta Porissa ja sitä ennen Tampereella. Vastaavasti hankkeista saatua tutkimustietoa ja kokemusta Eskelinen on kyennyt hyödyntämään opetuksessa ja koko Tampereen yliopiston Porin yksikön kehittämisessä muun opettajakunnan kanssa.

Eskelinen on kokeillut jossain vaiheessa myös yrittäjyyttä. Hän perusti yrityksen, jonka tehtäväkuvaan kuului muun muassa tutkimusta, suunnittelutyötä ja opetusta, eikä ole tuota neljän vuoden jaksoa akateemisena yrittäjänä koskaan katunut.

- Aiempi opettaminen ja opiskelijoiden kanssa työskentely on antanut ideoita ja näkemyksiä esimerkiksi POSOK-hankkeen suunnittelutyölle ja toteuttamisellekin, pohtii Eskelinen.

Erityisesti Eskelinen on nauttinut opetustyössä opetustilanteisissa virinneistä keskusteluista, jopa jäyhiksi mainittujen porilaisten taholta. 

Yhteiskuntatieteiden imu

Eskelistä ovat aina kiinnostaneet yhteiskuntaan liittyvät asiat ja ihmisten suhde yhteiskuntakokonaisuuteen, vaikka olisi hän saattanut päätyä lentäjäksi tai upseeriksikin. Hymyillen hän toteaa nykyisen ammatinvalinnan olevan ehkä kaikkien kannalta parempi.

- Olen mielissäni siitä, että olen saanut välittää itselleni kertynyttä tietoa opiskelijoille ja myös olla edesauttamassa heitä tutustumaan työelämään. Tampereen yliopiston Porin yksikössä toimiessani olen tehnyt jonkin verran yhteistyötä Satakunnan eri toimijoiden kanssa. Tämä on ollut monessa mielessä varsin antoisaa, ja tälle työlle on ollut hyvä maaperä Satakunnassa, kiittelee Eskelinen.

Eskelisellä on vielä tämä syyslukukausi työelämän lankojen kiinnittelyä, minkä jälkeen alkaa erilaisten narunpäiden hamuilu eli yhteiset eläkepäivät vaimon kanssa.

- Sen haluan vielä rehellisesti sanoa, että Porin työpestini on ollut monessa mielessä paras ja mielenkiintoisin koko työurani aikana, summaa tuleva eläkeläinen.