Pelisilmää

Satakunnan korkeakoulusäätiö kerää parhaillaan varoja pelillistämisen lahjoitusprofessuuriin. Jälleen tätä kirjoittaessani huomaan, että olemme edelläkävijöitä. Wordin oikoluku ei tunnista sanaa pelillistäminen - vielä.Pelillistämisellä tarkoitetaan...

Satakunnan korkeakoulusäätiö kerää parhaillaan varoja pelillistämisen lahjoitusprofessuuriin. Jälleen tätä kirjoittaessani huomaan, että olemme edelläkävijöitä. Wordin oikoluku ei tunnista sanaa pelillistäminen - vielä.

Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista eri ympäristöissä, kuten erilaisissa verkkopalveluissa ja työelämässä. Viihde- ja rahapelaamisen ulkopuolelta tunnemme jo opetuspelit, joissa porilaiset ovat olleet kehityksen kärjessä. Niin ikään askeleita on otettu vanhustenhoidossa ja kuntoutuksessa.

Uskon, että pelillistäminen tuo uutta myös tutkimusmetodeihin. Pyydän anteeksi kaikilta tutkijoilta, joiden kyselyihin olen jättänyt vastaamatta. Lupaan kuitenkin osallistua heti, kun kyselykaavake muistuttaa taktiikkapeliä.

Korkeakoulusäätiö ja Porin yliopistokeskus ovat kokoamassa yhteen professuuriin kaksi yliopistoa. Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto ovat perustamassa professuuria, jota ei vain rahoiteta yhdessä, vaan jota kumpikin voi kutsua kaikin tavoin omakseen. Yliopistoyhteistyöhön syntyy kokonaan uusi toimintatapa.

Pelillistämisen idea syntyi yliopistokeskuksen rehtoreiden kokouksessa. Ideointiin ryhdyttiin korkeakoulusäätiön aloitteesta. Korkeakoulusäätiö haluaa panostaa lahjoitusprofessuureihin juuri nyt, kun valtiolla on vielä tarjota porkkanarahaa yliopistojen varainhankintaan.

Huoli porkkana- ja muidenkin rahojen loppumisesta on todellinen. Viime syksyn budjettikeskustelussa nykyinen pääministeripuolue esitti sanotun rahan poistamista. Uudessa hallitusohjelmassa korkeakouluille asetettu säästötavoite on 75 miljoonaa euroa vuodessa. Hallinnollisen yhteistyön ja tukitoimien koordinoinnin ohella säästöjä tulee ohjelman mukaan hakea korkeakouluverkkoa rationalisoimalla.

Hallitusohjelmasta voi päätellä myös sen, miten korkeakoulutuksen ja –tutkimuksen haasteisiin voidaan Porista käsin vastata. Kansainvälisyys, korkeakoulujen välinen yhteistyö sekä tutkimustulosten vaikuttavuus ja kaupallistaminen ovat avainsanoja, jos haluamme olla mukana tulevissa jaoissa.

Pelillistämisen professuuri osoittaa suunnan. Jos professuuri vielä tämän vuoden aikana syntyy – kuten tavoittelemme - on se osoitus elinkeinoelämän ja ylipistojen vahvasta sitoutumisesta Porin yliopistokeskukseen. Jos tarjouksemme innovatiivisuudesta, yhteistyöstä sekä vaikuttavasta opetuksesta ja tutkimuksesta ei ota tuulta purjeisiinsa, voimme nostaa veneen pukeille pitkäksi aikaa.

Sampsa Kataja

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja

KATSO VIDEO pelillistämisen sovelluskohteista