Pulmaperjantai

Porin yliopistokeskuksen UCPori Klubin tavoitteena on tiiviimpi yhteistyö satakuntalaisten yritysten kanssa. Tänä keväänä UCPori Klubin toiminta saa uuden muodon, kun jo tuttujen Teemabrunssien rinnalle lanseerataan Pulmaperjantai.Pulmaperjantai on...

Porin yliopistokeskuksen UCPori Klubin tavoitteena on tiiviimpi yhteistyö satakuntalaisten yritysten kanssa. Tänä keväänä UCPori Klubin toiminta saa uuden muodon, kun jo tuttujen Teemabrunssien rinnalle lanseerataan Pulmaperjantai.

Pulmaperjantai on palvelu, jossa yliopistokeskuksen tutkijat ja asiantuntijat antavat suunnittelu- ja ideointitukea yrityksille.

- Idea on saatu Tampereen teknilliseltä yliopistolta, jossa Pulmaperjantai-tapahtumia alettiin järjestää viime syksynä, kertoo Porin yliopistokeskuksen johtaja Jari Multisilta.

Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatussa palvelussa otetaan käsittelyyn esimerkiksi tuoteidea, laiteprototyyppi tai palvelu, jonka kehittämiseen yritys kaipaa tuoretta näkökulmaa. Ensimmäiseen Pulmaperjantaihin tarjottiin kuutta erilaista kehitystehtävää, jotka liittyvät muun muassa tuoteidean, liikekonsepti-idean tai tuotekonseptin parantamiseen. Osa tapauksista on vasta ideointivaiheessa, toisissa kyse on jo käynnissä olevien toimintojen kehittelystä.

- Uudelle toimintamallille on selvästi tilausta. Haasteet ovat mielenkiintoisia, sillä niiden lähtökohdat ovat konkreettisia, Multisilta kertoo.

Porissa ongelmiin päästään käsiksi monialaisesti. Pulmaperjantai-tiimi kootaan tapauskohtaisesti ja sen asiantuntijat tulevat kaikista yliopistokeskuksen yksiköistä. Muutamat saapuneista kehitystehtävistä ovat selkeästi kauppakorkeakouluvetoisia, osa taas osuu Tampereen teknillisen yliopiston osaamiskenttään. Turun yliopiston humanisteille ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteilijöille on niin ikään tarvetta.

Hyvät neuvot eivät aina ole kalliita

UCPorin monitieteisen asiantuntijatiimin pureskeltavaksi valitaan yksi tai kaksi tapausta, joissa on selkeä tutkimushaaste. Yliopistokeskuksen yksiköiden asiantuntijat tutustuvat yritykseltä saamansa taustamateriaalin pohjalta käsiteltävään ongelmaan etukäteen. Sen jälkeen istutaan samaan pöytään yrityksen edustajien kanssa.

- Pulmaperjantai-keskustelut ovat yrityksille täysin maksuttomia. Ne käydään suljetuin ovin, eikä mitään tietoja yrityksestä tai kysymyksistä luovuteta eteenpäin, sanoo Multisilta.

Ongelma saattaa ratketa jo ensitapaamisella. Todennäköisempää on kuitenkin, että tapauksesta löytyy pro gradun tai diplomityön aihe. Yhteistyötä on mahdollista jatkaa myös yhteisellä hankkeella.

- Aihe saattaa olla niin mielenkiintoinen, että sen pariin palataan ja kokoonnutaan uudestaan. Kyseeseen voi tulla myös julkinen tutkimus, johon haetaan rahoitusta esimerkiksi TEKES:iltä tai Suomen Akatemialta, Multisilta kertoo.

Yhteys ympäröivään yhteiskuntaan

Yliopistokeskukselle Pulmaperjantait ovat uudenlainen väylä oman osaamisen markkinoinnille ja verkottumiselle. Jari Multisillan mukaan parhaassa tapauksessa Pulmaperjantaista on hyötyä sekä yliopistokeskukselle, että apua hakevalle yritykselle.

- UCPori Klubi erilaisine toimintamuotoineen on meille suora kanava ympäröivästä yhteiskunnasta.  Sen viestit ovat tärkeitä ja niitä on ilman muuta kuunneltava, toteaa Multisilta.

Pulmaperjantaita tullaan järjestämään säännöllisesti. Jatkossa on tarkoitus luoda entistä enemmän kontakteja myös julkisen sektorin toimijoihin.