Satakunta tarvitsee korkeakoulutettuja

Pitkään ja hartaasti odotettu talouden kasvu on näkynyt Satakunnassa koko vuoden työllisyyden paranemisena. Satakunnan TE-toimistossa oli lokakuun lopussa 10 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 4 020 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyyden suhteellinen alenema vuoden takaiseen verrattuna (27,5 %) oli suurinta koko maassa.

Satakunnassa työttömistä työnhakijoista suurin osa, noin 5 300, on keskiasteen suorittaneita. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli vuosi sitten työttömänä hieman alle 500. Lokakuun lopussa työttömänä oli 432 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta. Alakohtaiset erot ovat suuria.  Eniten on vähentynyt tekniikan alan osaajien, erityisesti diplomi-insinöörien työttömyys, lähes 23 %, kun taas kaupallisen ja hallinnon alan korkeakoulutettuja on työttömänä yhtä paljon kuin vuosi sitten. Optimistina ennustan kuitenkin, että Satakunnan elinkeinoelämän myönteinen kehitys alkaa varmasti näkyä pian myös talouden ammattilaisten kysynnässä.

Vaikka Porin yliopistokeskus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu tarjoavatkin monipuoliset ja tasokkaat koulutusmahdollisuudet, erityisesti korkea-asteen koulutuksen lisääminen alueella tuntuu olevan kiven alla. Tähän olemme viimeksi törmänneet valmistellessamme ministeriöiden kanssa solmittavaa siltasopimusta, joka pohjautuu Esko Ahon raporttiin Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta.

Etenkin tekniikan alan koulutuksessa vanhat yliopistot suhtautuvat skeptisesti siihen, että Satakuntaan saataisiin riittävästi motivoituneita opiskelijoita, jotta esim. DI-tutkintoon tähtäävää koulutusta voitaisiin lisätä Porin yliopistokeskuksessa. Nyt olisi tuhannen taalan paikka. OKM on varannut 10 miljoonaa euroa muuntokoulutuksiin, joilla voidaan vastata korkeakoulutettujen kasvavaan osaajapulaan. Rohkenen toivoa, että porilaisten TTY:lle suuntautunut visiitti, johon itsekin taannoin osallistuin, vakuutti isännät Tampereella ja tuottaa tulosta.

Satakunnan automaatio ja robotiikka-alan yritykset ovat etsineet tänä vuonna TE-toimiston kautta noin 1500 osaajaa, ja rekrytointiongelmat ovat olleet suuria. Eipä ihme, sillä koko Suomessa oli lokakuussa työttömänä 181 automaatioinsinööriä ja 112 sähköinsinööriä, ja heistä suurin osa Uudellamaalla. Satakunnan ammattikorkeakoulussa on ELY-keskuksen rahoittamana käynnistymässä insinööritutkintoon tähtäävä automaatio ja robotiikka -painotteinen muuntokoulutus, johon on valittu 31 hakijaa. Hakijoita oli 113 eri puolilta Suomea aina Tamperetta, Turkua, Oulua ja Joensuuta myöten.

Uskon, että yksi keskeinen tekijä suosiolle on se, että Satakunnan vahvassa kasvussa oleva automaatio, robotiikka ja ohjelmointiala tarjoavat lähes varmoja, mielenkiintoisia työpaikkoja. Rohkenen myös toivoa, että koulutukseen valituille käy kuten meiltä muihin maakuntiin koulutuksen perässä muuttaneille; ihastuvat ikihyviksi ja juurtuvat mainettaan rutkasti parempaan maakuntaan, jossa on hyvä asua ja elää.

Heitän haasteen satakuntalaisille yrityksille. Tarjotkaa omissa korkeakouluissamme opiskeleville kesä- ja harjoittelupaikkoja! Lähtekää markkinoimaan työmahdollisuuksia etenkin Etelä-Suomen yliopistopaikkakunnille. Iskekäämme kiinni etenkin satakuntalaislähtöisiin nuoriin. ELY-keskus tulee talkoisiin. Otamme ensi kesänäkin kaksi harjoittelijaa valmistelemaan kanssamme kasvupalvelu- ja maakuntauudistusta.

Marja Karvonen
Satakunnan ELY-keskuksen ylijohtaja