Sateenkaarimiehet ja perheellistyminen

Emmi Mört on paria kurssia ja pro gradu -tutkielman tarkistusta vaille valmis yhteiskuntatieteiden maisteri. Parhaillaan tarkistettavana olevassa sosiaalityön gradussaan Mört tutki, mitä ajatuksia ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneet eli tutkimuksen termein sateenkaarimiehet liittävät vanhemmuuteen ja perheellistymiseen.

- Tein jo kandidaatintutkielmani sateenkaariperheiden elämästä ja vanhemmuudesta, ja minua kiinnosti jatkaa tutkimusta samasta aiheesta. Lisäksi halusin aiheen, josta ei vielä ole tehty paljon tutkimusta. Taustalla vaikuttaa myös kiinnostukseni tasa-arvoasioihin.

Lapsettomuus koskettaa sateenkaarimiehiäkin

Mörtin pro gradu nostaa esille ajankohtaisen aiheen, joka koskettaa yhä suurempaa osaa suomalaisista. Tutkimusaihe on hieman vahingossa ajankohtainen juuri voimaan astuneen tasa-arvoisen avioliittolain myötä.

Mört muodosti tutkimuksen aineiston verkkokyselyn ja haastatteluiden avulla. Verkkokyselyyn tuli kuukaudessa 213 vastausta, mikä oli enemmän kuin Mört ensin ajatteli saavansa. Lisäksi hän haastatteli vielä kolmea kyselyyn vastannutta miestä syventääkseen aineistoaan.

Noin yksi kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoi haaveilevansa vanhemmuudesta tai toimivansa jo vanhempana. Selvästi yli puolet joko ei haaveillut lainkaan tai ei osannut vastata kysymykseen. Mörtin mukaan haaveilemattomuuteen vaikuttavat kyselyn vastausten perusteella enemmän henkilön elämäntilanne ja toisaalta yhteiskunnan asenteet kuin esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen.

- Sateenkaarimiehet voivat heteroiden tai sateenkaarinaisten tavoin yhtä lailla toivoa lapsia ja perhettä, mutta he kokevat sen niin vaikeaksi, että eivät uskalla edes haaveilla siitä. Naispari voi Suomessa saada lapsen esimerkiksi keinohedelmöityksen avulla, mutta miespareille tämä ei ole mahdollista, Mört kertoo.

Tutkimuksessa ilmeni, että lapsettomuus voi olla ei-heteroseksuaalisille miehille yhtä kipeä asia kuin heteroseksuaalisille. Lapsista ei uskalleta haaveilla, koska sateenkaarimiesten vanhemmuus on juridisesti varsin vaikeaa. Myös yhteiskunnan torjuvat asenteet vaikuttavat siihen, että osa kyselyyn vastanneista miehistä ei koe voivansa tulla vanhemmaksi. Tasa-arvon eteen on vielä kaikin puolin paljon tehtävää, muistuttaa Mört.

Erilaiset perhemuodot ja sijaisvanhemmuus ovat mahdollisuus

Mört myös havaitsi, että vastaajat kokevat perheen käsitteen varsin laajaksi.

- Kyselyyn vastanneiden sateenkaarimiesten mielestä ”perhe” ei muodostu ainoastaan verisukulaisuuden kautta, vaan se voi tarkoittaa hyvin laajaa piiriä ihmisiä, joiden kanssa henkilöllä on tunnesuhde. Tämä kertoo myös vanhemmuuden moninaistumisesta, Mört sanoo.

Tutkimusprosessissaan Mört ei aikaillut, vaan teki tutkimusta intensiivisesti syyskuusta 2016 huhtikuuhun 2017. Hän halusi tehdä tutkimuksen hyvin ja perusteellisesti, koska koki sen myös velvollisuudeksi tutkimukseen vastanneita kohtaan.

- Tutkimus koskettaa suurta määrää ihmisiä, paitsi kyselyyn vastanneita myös kaikkia muita, jotka pohtivat samoja kysymyksiä. Toivon, että tutkimuksen myötä aiheesta voitaisiin käydä laajemmin avointa keskustelua, jotta myös sateenkaariperheiden moninaiset perhemuodot tunnustettaisiin ja että tasa-arvoinen vanhemmuus olisi aikaa myöden mahdollista ihan jokaiselle.

Mört esittää, että yhtenä vaihtoehtona sateenkaariperheet voisivat harkita esimerkiksi sijaisvanhempana toimimista huostaanotetuille lapsille.