Seminaari opiskelijavoimin

Tampereen yliopiston Porin yksikön Utopia ry on pieni, mutta aikaansaava ainejärjestö. Perinteisistä opiskelijatapahtumista poiketen Utopia järjesti opiskelijoille seminaarin, joka käsitteli kolmannen sektorin toimintaa ja kokosi yhteen aiheesta...

Tampereen yliopiston Porin yksikön Utopia ry on pieni, mutta aikaansaava ainejärjestö. Perinteisistä opiskelijatapahtumista poiketen Utopia järjesti opiskelijoille seminaarin, joka käsitteli kolmannen sektorin toimintaa ja kokosi yhteen aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita Porin eri oppilaitoksista. 

Ainejärjestöjen tehtävänä on opiskelijoiden edunvalvonta, erilaisten tapahtumien järjestäminen sekä yleisesti ottaen opiskelijoiden tukeminen. Ainejärjestöjen tapahtumat painottuvat useimmiten railakkaisiin juhliin, mutta Utopia päätti järjestää jotain uutta. Ajatus seminaarin järjestämisestä syntyi tarpeesta saada lisää tietoa kolmannen sektorin toiminnasta sekä halusta kohdata muita alueen opiskelijoita.

-Opinnoissamme ei ole mielestämme tarpeeksi opetusta kolmannen sektorin toiminnasta, vaikka moni meistä työskentelee erilaisissa järjestöissä tai yhteistyössä järjestöjen kanssa, kertoo Utopian tiedotusvastaava Eveliina Kaukkila.

Maaliskuussa järjestetyn seminaarin nimi oli ”3. sektori yhteiskunnassamme”, ja sinne kutsuttiin opiskelijoita sekä yliopistokeskuksesta, että alueen muista oppilaitoksista. Eri oppilaitoksista tulevat sosiaalialan opiskelijat ovat työelämässä tekemisissä samojen asioiden parissa, joten tällainen seminaari tuo alan osaajia yhteen yhteisen asian äärelle.

Jokaiselle jotakin

Seminaari kesti aamusta iltapäivään, ja sai sekä osallistujilta että puhujilta hyvää palautetta. Utopia oli pyytänyt seminaariin seitsemän puhujaa eri järjestöistä, kuten Icehearts Satakunnasta, Satakunnan Vanhustuesta sekä  Porin Ensi- ja turvakotiyhdistyksestä. 

-Hyvää palautetta tuli muun muassa informatiivisuudesta, aikataulussa pysymisestä sekä aiheiden kiinnostavuudesta, sanoo Kaukkila.

Seminaarin runkoa ohjasi ajatus siitä, että ihmisen koko elämänkaari tulisi huomioiduksi. Näin ollen seminaariin valikoitui puhujia järjestöistä, joiden toiminta liittyy ihmisen eri elämänvaiheisiin lapsuudesta vanhuuteen.

-Halusimme tarjota jokaiselle jotakin, mainitsee Kaukkila.

Tulevaisuus mietityttää

Tampereen yliopiston Porin yksikön opiskelijarakenne on viime aikoina muuttunut, sillä kandisisäänottoa ei enää ole. Opiskelijat ovat pääosin aikuisopiskelijoita, joista suuri osa käy myös töissä. Opiskelijarakenteen muutos on pakottanut utopialaiset miettimään uudelleen ainejärjestönsä toimintaa.

-Haluamme nyt panostaa pariin olennaiseen tapahtumaan, jotka palvelevat jäseniämme parhaiten. Tapahtumissa yhdistämme sekä työelämätietoa, virkistystä että hyvinvointia, kertoo Utopia ry:n puheenjohtaja Karri Kauppila.

Opiskelijarakenteen muutos on saanut utopialaiset miettimään ainejärjestönsä tulevaisuutta. Innokkaita jatkajia siis kaivataan. Yksikön opiskelijoiden tavoittaminen ei ole enää yksinkertaista, sillä iso osa kursseista suoritetaan verkossa.  Utopialaiset ovat kuitenkin hienosti reagoineet muuttuneen opiskelijarakenteen tarpeisiin, ja ovat jatkossakin innokkaasti järjestämässä jäsenilleen mielenkiintoisia tapahtumia ja ehkä jopa uusia seminaareja.

Kaukkilalla ja Kauppilalla on myös viesti yliopistokeskuksen muille ainejärjestöille:

-Haastamme muutkin ainejärjestöt järjestämään vastaavia seminaareja opiskelijoille.