Sosiologiaa, innovaatioita ja verkkoja

Sosiologian opiskelija Tellu Rosenqvist on aktiivisesti tarttunut Porin yliopistokeskuksessa tarjoutuneisiin mahdollisuuksiin verkostoitua jo opiskeluaikana.


Porilainen Tellu Rosenqvist on seurannut korkeakoulutettujen työttömyydestä käytyä keskustelua. Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelmassa toista vuotta sosiologiaa opiskeleva Rosenqvist on aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja ja humanististen tieteiden kandidaatti.

Yhteiskunnallinen murros opiskelijan työllistymisen potentiaalina

Yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden työllistyminen Satakunnan alueella on haasteellista ja työllistymisessä on vaikeuksia koko maassa.

-Työttömyyttä on paljon, mutta toisaalta myös työvoiman tarve on ilmeinen. Työn vaatimukset ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa tai löydä toisiaan nykyisillä työmarkkinoilla.

Rosenqvist näkee nykyisen sote- ja maakuntauudistuksen tuottaman murrosvaiheen olevan suuri mahdollisuus etenkin yhteiskuntatutkimuksen opiskelijalle.

- Yhteiskunnalliset muutokset tarjoavat työllistymiselle mahdollisuuksia. Esimerkiksi muutokset sote-kentällä luovat jatkuvasti uusia työmahdollisuuksia, missä yhteiskunnallinen ajattelu on haluttua.

Hän pitää tärkeänä työllistymisen väylänä myös yrittäjyyttä.

-Yhteiskunnan tuntemus jo opiskeluvaiheessa on suuri voimavara ja sitä voidaan hyödyntää monella tavalla myös yrityssektorilla.

Monitieteisellä innovaatiolla kisamenestyjäksi

Rosenqvist osallistui syyskuussa Tampereen yliopiston Porin yksikön POSOK-hankkeen järjestämään POSSE @UCPori -tapahtumaan, jossa ratkottiin sote-kentän yritysten ja yhdistysten esittämiä ajankohtaisia pulmia monitieteisissä työryhmissä. Tapahtuman parasta antia hänen mielestään olivat konkreettiset välineet ideoiden jalostamiseen.

- Työpajasta jäi käteen kasa työkaluja siihen, miten innovaatioita voidaan toteuttaa.

Tapahtumassa syntyneiden ratkaisujen kesken järjestettiin äänestys, jossa Rosenqvistin ryhmä valikoitui Vuoden Posseksi innovaatiolla ”SOTEHY goes Tinder”. Menestyksekkääseen ryhmään hänen lisäkseen kuuluivat kauppatieteiden opiskelija VTM Antti-Jussi Vesa, viestintätoimisto Kumppanian toimitusjohtaja Leena Roskala sekä Satakunnan yhteisökeskuksessa viestinnän asiantuntijana työskentelevä FM Marika Westergård.

Miten sitten menestyksekäs innovaatio syntyi?

-Meille lankesi melkoisen iso sote-kentän eri toimijoita koskeva pähkinä purtavaksemme. Ryhmämme rakensi omannäköisensä ratkaisun annettuun haasteeseen. Lähtökohtana meillä kuitenkin oli, että ongelman ollessa suuri, on myös ratkaisun oltava valtava.

Mieli avoinna yrittäjyydelle

Rosenqvist näkee monitieteisen opiskelijayhteistyön olevan kaivattu lisä omiin opintoihin, myös koko yliopistokeskusta silmällä pitäen.

-    Koska opiskelu on usein melko yksinäistä puurtamista, on koko yliopistokeskusta koskeville tapahtumille aina tilausta.

Entä sitten Rosenqvistin tulevaisuuden suunnitelmat?

-    Yrittäjyys on näyttäytynyt minulle aina yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona valmistumisen jälkeen. Tämän takia olenkin mielelläni mukana verkostoitumista edistävissä tapahtumissa. Uskoni siihen, että juuri monitieteisyys voi olla monen uuden innovaation lähde, vahvistui entisestään.