Sote tulee – kuka on valmis?

Opiskelijat ja yrittäjät hyörivät saman padan äärellä 11.4., kun Tampereen yliopiston Porin yksikössä pohdittiin sote-alan tulevaisuuden haasteita. Sosiaali- ja terveydenhuolto on melkoisen myllerryksen kourissa, ja yrittäjyyden merkitys alalla muuttuu....

Opiskelijat ja yrittäjät hyörivät saman padan äärellä 11.4., kun Tampereen yliopiston Porin yksikössä pohdittiin sote-alan tulevaisuuden haasteita. Sosiaali- ja terveydenhuolto on melkoisen myllerryksen kourissa, ja yrittäjyyden merkitys alalla muuttuu.

Tilaisuuden järjestivät Tampereen yliopiston lehtori Ossi Eskelinen, Tellu Rosenqvist sekä Riina Riihimäki. Opiskelijoista mukana olivat Eveliina Kaukkila, Päivi Saarenko ja Wilma Wiro.

Kohtaamiseen osallistuivat paikalliset sote-alan yrittäjät, jotka toimivat mentoreina. Mukana olivat Härkälä Anna Tmi, psykoterapeutti Kaisu Lanki, Johanna Havia ja Kirsi Laine Filantros Oy:stä, Pekka Seppälä Vepese Oy:stä. Opiskelijan, yrittäjän ja tilaisuuden vetäjän roolissa oli Riina Riihimäki Tmi Metamorfoosista.

Tilaisuus oli jatkoa syksyllä pidetylle mentorointitilaisuudelle, ja se järjestettiin yksikössä toimivan POSOK (Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä, EAKR- alueellinen kehittämishanke) -hankkeen kehittäjyystoiminnan puitteissa.

- Sote on iso uudistus, joka avaa paljon kysymyksiä sote-alan pienyrittäjille, alustaa Eskelinen, ja toteaa myös, etteivät yhteiskuntatieteilijöiden ongelmat olekaan uniikkeja.

Tilaisuuden teemoina olivat yrittäjyyteen liittyvät myytit, pelot ja pärjääminen sekä yrityksen perustamiseen liittyvät käytännöt. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ulkopuolelta seminaariin osallistui yrittäjä, toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti Pekka Seppälä. Keskusteluissa todettiin esiin nousseiden pulmien olevan varsin yleisiä ja yhteisiä.

Verkostoitumista ja vertaistukea

Opiskelijat saivat kokea pehmeän laskun verkostoitumiseen, peikosta tuli pieniksi palasteltuina helpommin hahmotettava käsite.

- Nyt tiedetään, kelle voi kilauttaa. Se ei ollutkaan mitään laajamittaista ja pelottavaa, totesivat opiskelijat verkostoitumisesta.

Tavoitteena on myös opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjätaitojen kehittäminen. Vastaavasti opiskelijat toisivat esille omia yrittäjä- ja yrittäjyysideoitaan. Tilaisuus oli mielenkiintoinen leikkikenttä ajatuksille ja ideoille.

Seminaari oli antoisa paitsi opiskelijoille, myös yrittäjille. Heille seminaari soi kohtaamisen paitsi opiskelijoiden ja alan akateemisten asiantuntijoiden kanssa, myös toisten oman alan yrittäjien kanssa. Yhteiskuntatieteilijän yrittäjyys ei ole niin kovin tavallista. Vuorovaikutusta ja vertaistukea pidettiin yrittäjien taholla tärkeänä.

- On hyvä istua välillä kanssayrittäjäin seuraan ja miettiä mitä tässä touhutaan. Arjen kiireessä tulee harvoin nähtyä, totesi yrittäjäpuoli.

Yrittäjät pitivät mielekkäänä myös mahdollisuutta estää alkutaipaleella olevien yrittäjien kompastelun samoihin asioihin kuin he itse aikanaan. Yrittäjäkin tuntee kohtaavansa arvostusta, kun heidän työstään ollaan kiinnostuneita.

- Ja kun omasta tekemisestään puhuu ääneen, oppii aina itsekin, Eskelinen muistuttaa.

Tilaisuuden mediahuomio jäi yllättävän vähäiseksi, vaikka kyseessä oli sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tulevaisuutta käsittelevä ajankohtainen innovatiivinen workshop-tyyppinen tapaaminen.