Sote-uudistus Satakunnassa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Yliopistokeskuksella järjestetyssä seminaarissa oli...

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Yliopistokeskuksella järjestetyssä seminaarissa oli ihmisiä kuntapäättäjistä sairaanhoitajiin miettimässä, miten sote-palvelut tulisi jatkossa järjestää Satakunnassa ja mitä muutoksia on tulossa.

POSOK –hanke eli Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä järjesti yliopistokeskuksella huhtikuun lopulla ”Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen uudistuvissa sosiaali- ja terveyspalveluissa” –seminaarin. Paikalle kutsuttiin satakuntalaisia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia julkiselta-, yksityiseltä- ja kolmannelta sektorilta, sekä kuntapäättäjiä ympäri Satakuntaa. 

Tutkijan näkökulma soten kuumiin perunoihin

Seminaarin alustajat edustivat eri näkökulmia. Puhujina oli muun muassa Satakunnan yrittäjien puheenjohtaja sekä Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja.

Erityisen kiinnostava oli Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon puheenvuoro. Hiilamo on nähty usein myös eri medioissa kommentoimassa uudistuvaa sote:a. Hän toi seminaariin tutkijan näkökulman, ja korosti sitä, kuinka uudistuvan sote:n suunnittelussa tulee huomioida sekä alueelliset terveyserot että sosioekonomiset terveyserot.

Yksi kuuma peruna sote-uudistukseen liittyen on asiakkaan valinnanvapaus. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa asiakas saa itse valita palveluntarjoajansa. Myös Hiilamo kommentoi valinnanvapautta, ja oli huolissaan siitä, ettei mentäisi äärimmäisyyksiin. Olennaista ei ole hänen mielestään, että mentäisi valinnanvapaus edellä. Hiilamo näkee valinnanvapauden lähinnä osana isoa kokonaisuutta.

Sote-uudistus Satakunnassa

Uudistus koskee tietenkin myös Satakuntaa, ja täällä ollaankin jo hyvää vauhtia valmistautumassa tulevaan. Porin perusturvajohtaja Terttu Nordman kertoi seminaariväelle tulevasta uudistuksesta Satakunnan näkökulmasta käsin. Satakunnasta onkin jo toteutettu nykytila-analyysi; on tiedettävä millainen tilanne on nyt, jotta voidaan myös valmistautua tulevaan.

- Suunnitellaan palvelut huomiselle ja huomisen asiakkaille, sanoo Nordman.

Perusturvajohtaja Nordman painottaa, että suunnittelussa lähdetään liikkeelle asiakas edellä. Tämä kuulostaa hyvältä palvelujen käyttäjien kannalta. Onkin kiinnostavaa nähdä, miten esimerkiksi valinnanvapaus tulee näyttäytymään asiakkaan näkökulmasta juuri täällä Satakunnassa. Menevätkö kuntalaiset jatkossakin samaan tuttuun lääkäriin, vai haluavatko he mahdollisuuden saatuaan valita toisin?

Satakunnan yrittäjien puheenjohtaja Markku Kivinen puhui puolestaan yrittäjälähtöisestä ajattelutavasta ja sen tärkeydestä uudistusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Hän painotti sitä, kuinka tehokkuus ei tarkoita esimerkiksi laadun heikkenemistä tai henkilöstön vähentämistä. Se tarkoittaa hänen mielestään ennen kaikkea tuottavuuden tehostamista, ei kustannusten säästämistä. Hänenkin mielestään olennaisinta on se, että asiakas kokee saavansa hyvän palvelun.

Terttu Nordman kannusti vielä puheenvuoronsa lopuksi kaikkia olemaan mukana uudistuvassa sote:ssa. Nordman kehotti yleisössä olevia ammattilaisia ja kuntapäättäjiä avoimeen yhteistyöhön. Nordmanin sanat antoivat ymmärtää, että Satakunnassa todella halutaan panostaa siihen, että kuntalaiset saavat jatkossakin laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita.

- Tehdään tästä maailman paras, Nordman sanoo.