Tapahtumatiedotuksen uusi aikakausi

Tuleva kesä on taas erilaisten tapahtumien kulta-aikaa myös Porissa ja Satakunnassa. Tapahtumajärjestäjän ikuisuusongelma on edelleen kävijöiden tavoittaminen ja tapahtumasta tiedottaminen, joka toisinaan saattaa vaatia tapahtuman kirjaamisen ja ilmoittamisen moneen eri paikkaan.

Tähän haasteeseen on etsitty ratkaisua Tampereen teknillisen yliopiston koordinoimassa Tapahtumien digiloikka -hankkeessa, jonka vastuuhenkilönä toimii Petri Linna.

- Hankkeessa pyritään tapahtumien ilmoittamisen ja tapahtumatiedon jakelun digitalisointiin siten, että tapahtumien tiedot löytyisivät kootusti ja helposti yhdestä paikasta. Puhutaan niin sanotusta Linked events -rajapinnasta, joka mahdollistaa tapahtumien poimimisen yhdestä ja samasta paikasta, verkossa olevasta tietokannasta, Linna kertoo.

Tapahtumatiedot yhdeltä alustalta kaikkien saataville

Käytännössä tapahtumien järjestäjän työ helpottuu, kun hänen ei enää tarvitse syöttää tapahtumaansa moneen eri järjestelmään, vaan vain yhteen, josta tapahtumat ovat periaatteessa kenen tahansa haettavissa. Tavalliselle käyttäjälle näkymätön tekninen rajapinta mahdollistaa tapahtumatietojen siirtämisen samassa muodossa eri sovelluksiin.

Nyt toteutettava tapahtumatietokanta havittelee koko Satakunnan tapahtumien keruuta yhteen paikkaan verkossa. Mallia on otettu muun muassa Helsingistä, Turusta ja Kanta-Hämeestä, joissa on toteutettu vastaavanlaiset palvelut. Helsingissä tietokanta on ollut jo pidempään käytössä, ja Kanta-Hämeen Tavastia Events -palvelu on lähes julkaisuvalmis.

Yhteistyötä ja tietojen vaihtoa on tehty puolin ja toisin eri Linked events -toimijoiden kanssa. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös Porin kaupungin kanssa, joka on teknisesti toteuttanut Satakunnan tapahtumatietokannan ja sen rajapinnan perustuen Helsingin kaupungin jakamaan lähdekoodiin omasta toteutuksestaan.

- Eri sovellukset voivat hyödyntää tapahtumatietokannasta saatavia tietoja kukin omalla tavallaan. Tietokanta siis mahdollistaa sen, että sieltä voidaan poimia tapahtumia erilaisille alustoille ja sovelluksiin, joita ihmiset käyttävät. Tällainen on muun muassa uusi Porin kaupungin tapahtumakalenteri, joka suodattaa suoraan tietokannasta kalenteriin kaikki Poriin liittyvät tapahtumat. Lisäksi kalenteri toimii näkymänä myös muille Satakunnan kuntien alueille. Rajapinta ja tietokanta itsessään eivät lähetä tietoja minnekään, vaan sovellus tai ihminen hakee ne, Linna selventää.

Alueellisista tietokannoista valtakunnalliseksi?

Yliopistokeskuksessa 5.6.2018 järjestetyssä TapahtumaTinder-tilaisuudessa esiteltiin tulevaa Satakunnan tapahtumatietokantaa sekä hankkeessa kehitettyjä neljää pilottisovellusta, jotka voisivat hyödyntää tietokannan dataa.

Suurin osa sovelluksista on vielä kesken, mutta valmistuessaan ne laajentavat monipuolisesti tapahtumatietokannan käyttömahdollisuuksia. Tilaisuudessa vielä nimetön Satakunnan tapahtumatietokanta sai kesäkuun lopussa nimekseen Satakuntaevents.fi.

- Tapahtumatietokannan kehitys ei myöskään jää tähän, vaan erilaisia valtakunnallisia yhteistyömalleja on kehitteillä. Eri toimijoiden kanssa on jo käyty keskusteluja yhteistyöstä, Linna visioi.

 

Tutustu Satakuntaevents.fi -tietokantaan osoitteessa www.satakuntaevents.fi