Teoriasta käytäntöön

Kaksi eri yliopistoa, yhteinen kurssi. Opiskelijaryhmät ja paikalliset yritykset. Näistä aineksista on syntynyt hyvin toimivia yhteistyömalleja ja uusia innovaatioita, joille toivotaan edelleen jatkoa.

Kauppatieteiden ja tekniikan opiskelijat pääsivät näyttämään käytännön osaamistaan Innovaatiot ja tuotekehitys -kurssin projekteissa, joissa tehtiin yhteistyötä eri yritysten kanssa.

Tamperelaisen Linkosuon leipomon kanssa projektin toteuttaneet Evita Kilpiäinen, Katri Tulokas ja Silja Vatunen kehuvat kilvan sekä kurssia että yhteistyöyritystään.

– Kurssilla oppi laaja-alaisesti erilaisia asioita muun muassa markkinoinnista. Lisäksi ainakin meidän ryhmätyössämme huomasi, miten hyvin kurssilla opitut teoriat toimivat käytännössä, kauppatieteitä opiskeleva kolmikko kertoo.

Yhdistelmä teoriaa ja käytännön toteutusta

Neljättä kertaa pidetty kurssi järjestetään vuorovuosin kauppakorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) opetuksena, mutta aina yhteistyössä. Kurssista ovat vastanneet markkinoinnin professori Tuula Mittilä kauppakorkeakoulusta ja tuotantotalouden yliopistonlehtori Heli Aramo-Immonen TTY:ltä.

– Kurssi sai alkunsa meidän kahden yhteisistä tutkimusintresseistä. Kauppakorkeassa ja TTY:llä oli myös jo ennestään olemassa hieman samantyyppiset kurssit. Ajattelimme, että miksi emme paketoisi niitä yhteen ja tarjoaisi opiskelijoille mahdollisuutta opiskella innovaatiotaloutta mielekkäästi ja luoda samalla kontakteja yritysmaailmaan, Aramo-Immonen kertoo.

Kurssilla on teoriaosuus ja luettavaa kirjallisuutta, minkä lisäksi kukin opiskelijaryhmä toteuttaa projektin itse valitsemansa yrityksen kanssa. Kilpiäinen, Tulokas ja Vatunen perehtyivät ruissipseistään tunnetun Linkosuo Oy:n innovaatioprosessin johtamiseen.

– Toteutimme ensin yritykselle kyselyn, joka nojasi kurssilla opittuun teoreettiseen viitekehykseen. Sen pohjalta ideoimme ajatuksia tuotekehittelyyn ja markkinointiin, Vatunen selostaa.

Opiskelijat ehdottivat esimerkiksi usean sipsimaun erikoispakkausten tuomista markkinoille juhlasesonkien aikana, pop up –maistatustapahtumia vaikkapa Puuvillan kauppakeskuksessa sekä pieniä ruissipsipusseja välipala-automaatteihin.

Sujuvaa yhteistyötä

Heli Aramo-Immosen mukaan yritykset ovat suhtautuneet yhteistyöhön ja opiskelijoiden yhteydenottoihin avoimesti.

– Kukin opiskelijaryhmä etsii aina itse haluamansa yrityksen, jonka kanssa projekti toteutetaan. Vuosien varrella yhteistyökumppaneina ovat olleet muun muassa Ullan Pakari, STX Finland ja Nelostuote.

Tamperelainen Linkosuon perheyritys oli helppo saada mukaan tekemään yhteistyötä, ja sekä yritys että opiskelijat ovat tyytyväisiä yhteistyön sujumiseen.

– Linkosuo Oy:n tuotekehitysprosessi ja markkinointi ovat jo nykyisellään innovatiivista toimintaa. Lisäksi yhteistyö yliopistojen kanssa on tuttua, esimerkiksi tuotekehitysprosessin suunnittelu yhdessä Tampereen yliopiston kemian laitoksen kanssa, Tulokas kertoo.

Innovaatioita vaadittiin myös ryhmän keskinäisessä yhteydenpidossa, sillä Kilpiäinen asuu pääosin Helsingissä, Tulokas Ylöjärvellä ja Vatunen Porissa.

- Onneksi verkossa on nykyään helppo keskustella ja tehdä ryhmätöitä, opiskelijat hymyilevät.