Terveellisemmän työskentelyn jäljillä

Työskentely-ympäristöjen viihtyvyys ja terveellisyys ovat ensisijaisen tärkeitä tekijöitä nykyaikaisessa työelämässä. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteisen Hygieniasta Liiketoimintaa -hankkeen tarkoitus on tuoda esille uusi liiketoiminnan ala: sisäympäristö, hygienia ja terveellisyys.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä ollaan yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Rauman kaupungin sekä lukuisten eri yritysten kanssa huomioitu sisäympäristön hygienian ja terveellisyyden nouseva liiketoimi-alue. Kyseessä on ihmisten perustarpeisiin vastaaminen.

- HygLi-hankkeessa on keskitytty sisätilan hygieniaan. Ihmiset viettävät lähes 90% elämästään sisätiloissa. Sisätilojen hygienia korostuu tiloissa, joissa on paljon sellaisia ihmisiä joiden vastustuskyky ei ole vielä kehittynyt, kuten lapsien, tai on jo heikentynyt, kuten vanhuksien tai sairaiden kanssa, kertoo projektitutkija Tiina Mäkitalo-Keinonen Turun yliopistosta.

HygLin ja uuden IHMEC-hankkeen perusidea on tarjota uusia rakennusteknisiä ratkaisuja, joilla voidaan estää infektioiden leviäminen rakennetussa ympäristössä. Terve kiinteistö on peruslähtökohta.

Hygieniateknologiaa myös ulkomaille

IHMEC eli opening indoor hygiene SME’s exports to Middle East construction markets (IHMEC) on hanke, jossa on tarkoituksena viedä sisätilan hygieniaa parantavia ratkaisuja Lähi-itään. Hanke on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoima, ja mukana on myös Satakunnan ammattikorkeakoulu, suomalainen sisätilan hygienian klusteri, ruotsalainen materiaaliklusteri sekä virolainen puu- ja moduulirakentamisen klusteri.

- Suomalaiset ovat edelläkävijöitä sisätilan hygieniaan liittyvissä kysymyksissä. Porin yksikössä ollaan laajan yritysverkon kanssa yhteistyössä tutkittu sisätilan hygieniaa parantavia ratkaisuja jo vuodesta 2012, kertoo Mäkitalo-Keinonen.

Hanketta on rahoittanut Interreg Central Baltic -ohjelma, ja sen on määrä aloittaa toimintansa maaliskuussa 2018. Mukana projektissa on myös HygTech Alliance, kuuden suomalaisen yrityksen allianssi, jonka alaa on kehittää ja tuoda markkinoille hygienian hallintaan liittyviä ratkaisuja.

Yhteistyö toiminnan kulmakivenä

Projekti on rakentunut pitkän yhteistyön tuloksena jo ennen hankkeen virallista alkamista. Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu ovat tehneet yhteistyötä sisätilan hygienian parissa jo vuodesta 2013.

- Yhteistyö on ollut hyvin toimivaa ja hedelmällistä. Osaamisalueemme myös täydentävät toisiaan: SAMKilla on osaamista mikrobiologiasta ja rakentamisesta, TuKKK:lla taas innovaatio- ja liiketoimintaverkostojen toiminnasta, kertoo Mäkitalo-Keinonen.

Yksi Satakunnan ammattikorkeakoulun uusien tilojen eduista on niin sanottu “kaikkien koti” -tila. Tila on esteetöntä asumista esittelevä kodinomainen mallitila, jota voidaan käyttää myös hygieniatutkimuksessa. Samanlaista mallitilaa, jossa asiakkaat pääsevät tarkastelemaan hygieenista rakentamista käytännössä, ollaan viemässä IHMEC-hankkeen osana myös Saudi-Arabiaan

HygLin puitteissa on myös luotu Rakennustieto OY:n kanssa kansallisen tason ohjeistus Hygienia sisätiloissa - yleiset perusteet sisätilan hygienian parantamiseksi. Syksyllä 2017 valmistunut Hygienia sisätiloissa - siivous ja huolto -ohje sisältää tilojen ylläpitoon, huoltoon ja siivoukseen liittyviä ohjeita.

- Tavoitteena ei ole steriilien ympäristöjen luominen, emmekä näe esimerkiksi antimikrobisten tuotteiden käyttöä tarpeellisiksi normaalikiinteistöissä. Sisätilan hygieniaa parantavat ratkaisut tuovat lisäarvoa julkisissa tiloissa erityisesti tietyissä kiinteistötyypeissä kuten sairaaloissa, päiväkodeissa ja vanhusten palveluasumisessa. Rakennusteknologialla ei kuitenkaan voida korvata hyvää perushygieniaa ja siivousta, kertoo Mäkitalo-Keinonen.