TEUVO kehittää Satakuntaa

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksiköiden yhteishanke, TEUVO, tähtää Satakunnan teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyvyn parantamiseen ja uusien liiketoimintamallien luomiseen verkostoissa. Vuoden alussa...

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksiköiden yhteishanke, TEUVO, tähtää Satakunnan teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyvyn parantamiseen ja uusien liiketoimintamallien luomiseen verkostoissa. Vuoden alussa käynnistyneen tutkimuksen keskeisinä teemoina ovat lisäksi liiketoiminnan ohjauksen käytännöt sekä älykäs erikoistuminen ja siihen liittyvien mittareiden kehittäminen alue- ja yritystasolla.

- Tutkimusryhmä pyrkii luomaan mahdollisuuksia ja lähtökohtia teollisuusyritysten arvoketjujen uudistumiselle, kertoo hankkeen johtaja professori Timo Hyvönen Turun yliopistosta. 

Kolmivuotinen TEUVO-hanke toteutetaan Satakuntaliiton EAKR-rahoituksella. Yhteishankkeessa yhdistyvät yliopistojen liiketoimintaympäristöön ja –verkostoihin liittyvä osaaminen sekä tutkimustieto.  Hanke on Euroopan rakennerahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman mukainen.

- Liiketoimintamallien kehittäminen ja verkostojen johtaminen on minun kenttääni. Erikoisosaamisen indikaattorien luominen taas on hankkeessa työskentelevien aluetaloustutkijoiden Saku Vähä-Santasen ja Ari Karppisen valtakuntaa, Hyvönen kertoo.

Professori Robin Roslender Dundeen yliopistosta ja apulaisprofessori Kristian Nielsen Aalborgin yliopistosta tuovat TEUVOon kansainvälistä liiketoimintamallien tutkimustietoa. Oman panoksensa hankkeeseen antaa Tampereen teknillisen yliopiston tenure track –professori Marko Seppänen.

Tutkimusryhmässä ovat mukana myös kauppatieteiden tohtorit Esa Puolamäki, Erkki Vuorenmaa ja Salla Siivonen. Ryhmä etsii aktiivisesti uusia yhteistyömahdollisuuksia alueen yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Yrittäjät yhtenä rintamana

Elinkeinoelämä liputtaa jo hankeen puolesta. Rauma Marine Constructions (RMC), Rauman kauppakamari, Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan Yrittäjät ovat ilmaisseet kiinnostuksensa sitä kohtaan. Hankkeen puitteissa toteutettava elinkeinoelämää palveleva koulutus tähtää yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Satakunnan offshore –teollisuus on viime aikoina saanut potkua RMC:n uusista tilauksista. Itämeren jäänmurtajan muutostyöt ja Arabiemiraatteihin tilatun kelluvan huvipuiston tilaus tarjoavat työtä alueen pk-yrityksille.

- Suomen telakkateollisuuden muutos on synnyttänyt tarpeen uudenlaisille yritysverkostoille. Olemme mukana kehittämässä niiden toimintatapoja tiiviissä yhteistyössä RMC:n kanssa, Hyvönen sanoo.

Hankkeeseen osallistuvat yliopistot ja RMC pitävät yhdessä tiedotustilaisuuden Porin yliopistokeskuksessa 6.5.2015. Mukaan kutsutaan yrityksiä, jotka ovat potentiaalisia yhteistyökumppaneita RMC.lle. Tilaisuudessa kartoitetaan sitä, minkälaista osaamista Satakuntalaisilla firmoilla on tarjota uudenlaiselle telakkateollisuudelle.

Mittaristo Satakunnan kehittämistarpeisiin

Yritysverkostojen kehittämisen rinnalla hankkeen tärkeänä tavoitteena on tuottaa vuorovaikutteinen älykkään erikoistumisen tilastoperusteinen perustietojärjestelmä, joka vastaa aluekehittämisen tarpeisiin.

- Hankkeen toteuttajina Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto osallistuvat aktiivisesti tähän vuorovaikutteiseen prosessiin. Tuotamme järjestelmään tutkimukseen perustuvaa tietoa, joka edesauttaa alueen älykästä erikoistumista, talouskasvua ja luo edellytyksiä teollisten arvoketjujen uudistumiselle, kertoo Hyvönen.

Jo olemassa oleva SATAMITTARI –tietopankki toimii pohjana tälle indikaattorijärjestelmälle. Satamittariin on koottu Satakuntaa koskevaa tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa. Hankkeen myötä sen avulla on mahdollista tarkastella alueen kehitystä entistä kattavammin.