TIE OPISKELIJASTA ALUMNIKSI

Porin yliopistokeskuksen alumniverkostoon kuuluminen ja alumnineuvostossa toimiminen on itselleni jo niin luonnollinen ja tuttu asia, että toisinaan hätkähdän tajuamaan, etteivät kaikki yliopistokeskuksesta valmistuneet ole tietoisia alumniverkoston olemassaolosta saatika siitä, mitä alumnina oleminen tarkoittaa.

Mikä ihmeen alumni?

Alumni-sana kuulostaa vieraalta, joten harva pystyy päättelemään sanan tarkoittavan kasvattia tai suojattia, ja että sillä viitataan yleensä jossakin oppilaitoksessa aiemmin opiskellutta henkilöä. Yliopisto lähestyy valmistuneitaan ehdotuksella, että he liittyisivät vuosimaksullisiksi alumneiksi. Valmistuttuani en kokenut Turussa järjestettävää alumnitoimintaa mielekkääksi, sillä enhän sitä kautta kuitenkaan tapaisi tuttuja opiskelijakavereitani meidän omalta laitokseltamme tai muista yliopistokeskuksen yksiköistä.

Miksi sitten yliopistokeskuksen alumniksi? On ollut kiinnostava taival olla luomassa Porin yliopistokeskuksen omaa alumniverkostoa ja miettiä sen toimintatapoja. Lähtökohtahan oli tavoittaa Porin yliopistokeskuksen yksiköistä valmistuvat vielä tutkintotodistuksen saamisen jälkeenkin. Toinen lähtökohta oli, että emme luo alumnitoimintaan turhaa byrokratiaa, eikä näin ollen toiminnalla ole jäsenmaksuakaan. Kolmas lähtökohta oli, että toiminnan tulisi hyödyttää niin alumneja kuin yliopistokeskustakin. Jotta alumnien oma ääni kuuluisi kirkkaana, perustimme vuonna 2010 alumnineuvoston koordinoimaan alumniasioita ja linjaamaan periaatteita.

Mutta mikseivät valmistuneet automaattisesti muutu alumneiksi valmistuttuaan? Erillinen ilmoittautuminen alumniksi tarvitaan, sillä yliopistojen hallussa olevaa osoitteistoa ei voi luovuttaa edelleen alumnitoiminnan käyttöön. Tämän vuoksi ennen vuotta 2010 valmistuneita on erittäin vaikea tavoittaa, sillä heitä ei voida lähestyä alumnikirjeellä, jolla nykyisin informoidaan jokaista valmistunutta todistuksen saannin yhteydessä. Puskaradion ja sosiaalisen median merkitystä ei siis voi liikaa korostaa verkostoa laajennettaessa.

Mitä alumnitoiminta on nyt?

Alumneiksi ilmoittautuneet voivat itse määrittää, millaisissa asioissa he haluavat olla yhteistyössä yliopistokeskuksen, yliopistoyksiköiden ja ainejärjestöjen kanssa. Alumnit saavat vuosittain muutaman sähköpostikirjeen, jossa kerrotaan ajankohtaisista yliopistokeskuksen ja alumnien omista tapahtumista.

Mitä tulevaisuudessa? Tänä syksynä lanseerataan AlumniSport-tapahtuma, jossa tutustutaan aina vuosittain uuteen urheilulajiin. Ensi keväänä järjestetään alumnien ensimmäinen vuosijuhla, jonka suunnitteluun ovat kaikki alumnit tervetulleita. Itse toivoisin, että alumnit voivat tulevaisuudessa hyödyntää mm. Facebookiin koottua verkostoa vaikka vuosikurssinsa tapaamista varten tai työtilaisuuksista informoiden. Mielestämme meidän asiamme on luoda puitteet tuollaiselle alumnien omaehtoiselle toiminnalle. Se sopii hyvin yliopistokeskuksen henkeen olla joustava, matalan kynnyksen yhteisö.


Päivi Elonen on Alumnineuvoston puheenjohtajana toimiva filosofian maisteri, joka työskentelee yliopistokeskuksen johdon assistenttina ja narraa kesäisin ahvenia Kappuorassa.