Toimitusjohtajia tekemässä

Satakunnan ammattikoulujen ja korkeakoulujen yhteinen yrityskiihdyttämö luo uusia yrityksiä ja yrittäjämäisesti toimivia työntekijöitä elinkeinoelämään.Satakuntaan luodaan Suomen ensimmäistä yrityskiihdyttämöä, joka yhdistää alueen ammattikoulut ja...

Satakunnan ammattikoulujen ja korkeakoulujen yhteinen yrityskiihdyttämö luo uusia yrityksiä ja yrittäjämäisesti toimivia työntekijöitä elinkeinoelämään.

Satakuntaan luodaan Suomen ensimmäistä yrityskiihdyttämöä, joka yhdistää alueen ammattikoulut ja korkeakoulut. Kiihdyttämö tarjoaa opiskelijoille yrittäjyyskoulutusta, laajan mentoriverkoston sekä tilaisuuksia luovaan ideointiin ja bisnesideoiden synnyttämiseen.

-Kyseessä on pedagoginen malli, jossa opiskelijalla on mentorin opastuksella mahdollisuus kehittää liikeideaansa ja yritystoimintaansa. Yrittäjyyden voi nivoa hyvin tiiviisti opintoihinsa. Tämä motivoi myös tekemiseen taipuvaisia ihmisiä, jotka eivät välttämättä viihdy niin hyvin koulun penkillä, kertoo Satakunnan ammattikorkeakoulun vararehtori Cimmo Nurmi.

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamassa ALL IN -hankkeessa yrityskiihdyttämön toteuttavat Sataedu, WinNova, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Tukensa antavat myös Satakunnan Yrittäjät, Finnish Business Angels Network ja Porin seudun yrityspalveluyhdistys ry.

-Tarjoamme alueen kaikille opiskelijoille tasaveroiset lähtökohdat olla oman elämänsä toimitusjohtajia ja halutessaan myös oman yrityksensä toimitusjohtajia, sanoo projektipäällikkö Pia Marjanen.

Mentoreita ja bisnesenkeleitä

-Satakunnan ammattikorkeakoululla on ollut yrityskiihdyttämötoimintaa jo 20 vuotta, mutta nyt kaikki alueen opiskelijat saavat samat yrittäjävalmiudet. Opintoihin kuuluu yhteinen yrittäjyysopintokokonaisuus ja opiskelijat saavat käyttöönsä laajan mentoriverkoston, kertoo Nurmi.

Yrittäjätaustan omaavien mentorien tehtävä on tukea ja sparrata mentoroitaviaan. He tarjoavat aloittelevien yrittäjien käyttöön kokemuksensa ja osaamisensa sekä erilaisia näkökulmia.

-Perustamisvaiheessa annetulla neuvonnalla ja sparrauksella on valtava merkitys yritystoiminnan jatkuvuudelle, kertoo koordinaattori Olli Annala Satakunnan Yrittäjistä.
   
Tiedossa on tapahtumia ja yrittäjyysleirejä, jotka antavat oppilaille mahdollisuuden tavata, törmäyttää ideoitaan ja kehittää asioita yhdessä. Opiskelijat pääsevät esittämään liikeideoitaan bisnesenkeleille, joten tarjolla on myös rahoitusmahdollisuuksia hyville ideoille.

Työelämä vaatii yrittäjämäisesti toimivia tekijöitä

-Yrittäjyyden edellyttämää riskinottokykyä ja esiintymistaitoja voi harjaannuttaa, toteaa yrittäjyyden professori Ulla Hytti Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa yrityskiihdyttämölle laajaa tutkimukseen ja kansainvälisiin verkostoihin perustuvaa osaamista, josta ammentaa ideoita toiminnalle.

-Varsinaisten uusien yritysten perustamisen lisäksi yrittäjyyskasvatus antaa mahdollisuuden kehittää taitoja, joita työelämä edellyttää. Tutkimukset osoittavat, että jos halutaan tukea yrittäjyyttä, myös opetusmenetelmien tulee olla opiskelijakeskeisiä ja opiskelijan aktiivisuutta korostavia, kertoo Hytti.

-Tähän liittyy tekeminen ja kokeileminen ilman pitkää suunnitteluvaihetta. Pyritään löytämään ongelmia ja ratkaisuja niihin myös oman mukavuusalueen ulkopuolelta, Hytti sanoo.