Tutkimustiedolla työttömyyden hoitoon

ELY-keskuksen hallinnoima SataPolku-hanke hyödyntää Tampereen yliopiston Porin yksikön tutkimustietoa pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteiden vaikuttavuudesta. Marraskuussa järjestettävän työllistämis- ja valmennuspalveluiden foorumin...

ELY-keskuksen hallinnoima SataPolku-hanke hyödyntää Tampereen yliopiston Porin yksikön tutkimustietoa pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteiden vaikuttavuudesta. Marraskuussa järjestettävän työllistämis- ja valmennuspalveluiden foorumin pääesiintyjiä ovat Tampereen yliopiston tutkijat.

SataPolku-hankkeen vetäjät Päivi Lankoski-Raitio ja Pauliina Harrivaara ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Tampereen yliopiston Porin yksikön kanssa.

- Tieteellinen näyttö on hyvää, ja olemme erittäin iloisia, että saamme kehitystyöhömme objektiivista ulkopuolista näkökulmaa, kommentoi projektisuunnittelija Pauliina Harrivaara.

SataPolku-hankkeen tavoitteena on parantaa viranomaisten ja välityömarkkinoiden vaikuttavuutta ja edistää näin rakennetyöttömyyden purkua Satakunnassa. Välityömarkkinoilla tarkoitetaan työskentelymahdollisuuksia sekä työllistymistä edistäviä ja työssä selviytymistä tukevia palveluja, joita tarjotaan avoimille työmarkkinoille sijoittumisessa eri syistä vaikeuksia kohdanneille työnhakijoille.

Hankkeessa tiivistetään kolmannen sektorin ja välityömarkkinoiden yhteistyötä, vastataan toimijoiden osaamisen kehittämistarpeisiin ja kehitetään uusia vaikuttavia työllisyydenhoidon malleja. Palvelujen kehittämisessä hyödynnetään Tampereen yliopiston Porin yksikön tutkimustietoa työllistymispalvelujen vaikuttavuudesta.

Pitkäaikaistyöttömyyttä kannattaa purkaa

Rakennetyöttömyys on paha ongelma Satakunnassa. Noin 7800 henkilöä kuuluu rakennetyöttömien ryhmään. Suurimmat ammattikunnat ovat rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (lähes 1900) ja palvelu- ja myyntityöntekijät (yli 1300). Myös ammatteihin luokittelemattomia on lähes tuhat.

- Työmarkkinoilla on kohtaanto-ongelma, eli työvoima ja osaamistarve eivät kohtaa. Kun osaaminen tunnistetaan, työllistyminen on mahdollista, projektin vetäjät toteavat.

ELY-keskuksen tehtävänä on kehittää toimintoja ja hankkia tarvittavat palvelut. Se myös ohjaa ja tukee TE-toimistoa, joka toimii asiakkaiden kanssa.

Yrityksiltä ostetaan paljon valmennuspalveluita ja yritykset saadaan mukaan myös palkkatukien muodossa. Välityömarkkinat eli palvelut ja kolmas sektori ovat myös vahvasti mukana, samoin Porin kaupunki.

Satapolku-hanke onkin synnyttänyt paljon yhteistyötä. Työllisyyden parantamisessa tarvitaan kaikkia ja siitä on hyötyä eri tahoille.

- Kun molemmat vanhemmat käyvät töissä, perheen ostovoima paranee, ja tämä hyödyttää kaikkia, toteaa Lankoski-Raitio.

Hankkeen vetäjien mukaan Tampereen yliopiston tutkimus tuo paljon lisäarvoa. Paremmat palvelut auttavat työllistymään entistä paremmin. Tällöin kuntien osuus KELA:n maksuista pienenee ja kunnat saavat myös lisää ostovoimaa.

Foorumista lisää vaikuttavuutta

Hankkeen vetäjät toivovat, että yhteistyökumppanit tulisivat kuulemaan ajankohtaisia asioita TE-palveluista ja hyviä käytännön esimerkkejä marraskuussa järjestettävään työllistämis- ja valmennuspalveluiden foorumiin.
Tilaisuus on tarkoitettu TE-toimistolle, kunnille, palveluiden tuottajille, yhdistyksille ja järjestöille. 

- Jobirinki on esimerkki siitä, miten kolmas sektori voi synnyttää kokoaikaisia ja jopa vakituisia matalan kynnyksen työpaikkoja, vetäjät toteavat.

Foorumin pääesiintyjiä ovat Tampereen yliopiston Porin yksikön professori Antti Saloniemi, yliopistotutkija Jukka Niemelä ja tutkimusavustaja Noora Elonen. He esittelevät Palvelut ja asiakkaat  -tutkimustaan.

- Yhteistyömme mahdollistaa sen, että tutkimustulokset saadaan näkyviksi yksilötasolla. Tutkimus on erittäin hyödyllistä ja sitä voisi olla enemmänkin, kertovat Lankoski-Raitio ja Harrivaara.

Lisätietoa SataPolku-hankkeesta ja marraskuun foorumista on saatavilla hankkeen verkkosivuilta.