Uusi vuosi, uusi hanke

Tämän vuoden alussa käynnistyi Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa hanke, jonka tavoitteena on kehittää suomalaisten meri- ja teknologiateollisuudessa toimivien yritysten tarjonnan esittelyfoorumiksi uusi väline: Meri- ja...

Tämän vuoden alussa käynnistyi Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa hanke, jonka tavoitteena on kehittää suomalaisten meri- ja teknologiateollisuudessa toimivien yritysten tarjonnan esittelyfoorumiksi uusi väline: Meri- ja teknologiateollisuuden 3D-messut.

Ajanmukaisella tieto- ja viestintäteknologialla toteutettuna digitaaliset messut on Internetissä 24/7 käytössä oleva virtuaalinen esittely-ympäristö suomalaisille teknologiateollisuusyrityksille ja niiden tuotteille. Virtuaaliset 3D-messut palvelevat erityisesti pk-teollisuuden tuotteiden ja palveluiden esittelemisessä kansainvälisille asiakkaille.

- Idea hankkeeseen tuli Prizztech Oy:ltä ja se toteutetaan osana Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelmaa, kertoo tutkimusasiantuntija Jenny Katila.

Tavoitteena PK-sektorin yritysten viennin edistäminen

- 3D-messujen kautta meri- ja teknologiateollisuus näyttäytyy ulkomaille yhtenäisenä. Alalla on paljon pieniä yrityksiä, joille yhteistyö tuo lisää resursseja markkinointiin, sanoo Merenkulkualan- koulutus- ja tutkimuskeskuksen Porin yksikön päällikkö Sari Repka.

Hanke pyrkii hyödyntämään Suomen vahvaa ICT-kapasiteettia ja osaamista meri- ja teknologiateollisuudessa muun muassa peliteollisuuden huippuosaamisen kautta.

- Haluamme saada aikaan välineen, jonka kautta yritysten tuotteet ovat asiakkaiden ulottuvilla helposti, Katila sanoo.

Vastaavanlaisia portaaleja on käytössä ulkomaisilla firmoilla, joten valmiita pohjia ja esimerkkejä 3D-messuille on olemassa.

- Emme kuitenkaan lähde kopioimaan jo olemassa olevia malleja, vaan tarkoituksena on luoda käyttökelpoinen nimenomaan suomalaisten yritysten tarpeita vastaava työkalu, Repka sanoo.

Yhteistyötä herätellään

Tällä hetkellä hanke kartoittaa yritysten mielenkiintoa lähteä mukaan kehittämään portaalia.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK), Technology Research Center (TRC), Prizztech Oy ja Koneteknologiakeskus Turku Oy järjestivät verkostoitumistilaisuuden tammikuun lopussa.  Paikalla oli virtuaalisten messujen toteutuksesta kiinnostuneita palveluntarjoajia, yhteistyökumppaneita ja mahdollisia pilotointivaiheen asiakasyrityksiä.

3D-messualustajärjestelmien asiantuntijana hankkeessa toimiva Technology Research Center (TRC) esitteli tilaisuudessa erilaisia mahdollisia 3D alustoja ja 3D mallinnuksen mahdollisuuksia. JJ-Net Groupin Jussi ja Lauri Jeskanen esittelivät tilaisuudessa mm. Ilmattarelle kehittämänsä työkalun tuulivoimaloiden maisemavaikutusten visualisoimiseen panoraamakuvaympäristöjä hyödyntäen. 3D:n mahdollisuudet herättivät paljon keskustelua tilaisuudessa.

- Kiinnostusta hanketta kohtaan ovat jo osoittaneet muun muassa meriteknologia-alan suuret toimijat Seaside Ïndustry Park Rauma ja Blue Industry Park Turusta, kertoo Katila.

Portaali on parhaimmillaan helppo ja kohtuuhintainen markkinointikanava yrityksille. Perinteisiin messuihin verrattuna se tavoittaa moninkertaisen määrän potentiaalisia asiakkaita ympäri maailman. Kun hanke päättyy, Meriteollisuus ry ottanee sen aikana luodun 3D-messusivuston haltuunsa vastaten sen jatkuvuudesta ja kehittymistä.