Väkivaltatutkimuksesta käytännön hyötyjä

Porissa ei kannata mennä nakkikioskin jonoon viikonloppuyönä, kuuluu tuttu varoitus. Väitteen todenperäisyyttä on nyt kartoitettu ja analysoitu Porin kaupungin ja Porin poliisin Väkivallan vähentäminen Porissa väkivallan tihentymäkartoituksen ja...

Porissa ei kannata mennä nakkikioskin jonoon viikonloppuyönä, kuuluu tuttu varoitus. Väitteen todenperäisyyttä on nyt kartoitettu ja analysoitu Porin kaupungin ja Porin poliisin Väkivallan vähentäminen Porissa väkivallan tihentymäkartoituksen ja yhteisöllisten toimien avulla -hankkeessa (VäkVä).

Hanke käynnistyi vuoden 2012 aikana ja päättyi viime vuonna. Hankkeessa on käyty esimerkiksi läpi yhden vuoden kaikki väkivaltarikokset ja etsitty niistä säännönmukaisuuksia ja taustatietoja.  Niin sanottu tihentymäkartoitus (Hot spot -kartoitus) toistettiin myöhemmin. Hankkeen evaluointi, eli arviointi, toteutetaan Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Arvioinnista vastaa sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori Ossi Eskelinen.

– Ammattilaisilla on ollut ennakkoon käsitys tietystä väkivallan ongelmasta Porissa. Porissa tapahtui tilastollisesti paljon pahoinpitelyitä, jotka liittyivät erityisesti alkoholiin, kuten muuallakin Suomessa. Arviointihankkeella haluttiin tarkastella ilmiötä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen aineiston avulla. VäkVä-hankkeen arvioinnilla tarkastellaan, mitä hankkeessa tapahtui ja miten se onnistui, ja analysoidaan myös hankkeen jälkeisiä toimia, Eskelinen kertoo.

Väkivallan ruuhkapaikat selville ja yhteistyöhön

 Hot spot -kartoituksesta selvisi, että väkivalta keskittyy kauppatorin ja Itäpuiston ympäristöön ja viikonloppuiltoihin ja -öihin. Hankkeen pohjalta onkin tehty teemapartiointia ja asennettu valvontakameroita ja lisätty valaistusta paikkoihin, joissa esiintyy väkivaltaa. Samalla on myös aloitettu Ankkuri -toiminta, jonka kohteena ovat rikoksia tehneet alaikäiset. Lisäksi sen tavoitteena on nopea puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan. Ankkuri-toiminta on tavoittanut runsaasti alaikäisiä.

– Poliisilla on kyllä ollut kuva Porin ongelma-alueista, mutta ei kuitenkaan aivan tarkkaa ja kattavaa kuvaa. Hanke ja erityisesti sen kaksi HotSpot-kartoitusta ovat tarkentaneet poliisin ja muiden toimijoiden käsitystä kentästä, Eskelinen sanoo.

Hanke tähtäsi paitsi väkivallan muotojen ja esiintymispaikkojen kartoittamiseen, myös moniammatillisten verkostojen ja toimintakulttuurin kehittämiseen.

– On vielä näin tuoreeltaan vaikea sanoa, onko hankkeella merkittävää vaikutusta tilastoihin, mutta jo nyt eri viranomaisten yhteistyö on tuottanut positiivisia vaikutuksia, joita kaikkia ei voida edes helposti todentaa. Pieni lasku väkivaltatilastoissakin on nähtävissä, Eskelinen kertoo.

Tutkimuksen tuella kohti parempaa Satakuntaa

Eskelinen on perehtynyt väkivaltaan aikaisemminkin. Satakuntaan liittyviä julkaisuja ovat lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan keskittinyt arviointihanke ja Porin kaupungin turvallisuuskysymyksiä käsitellyt raportti. VäkVä-hanketta hän kehuu erittäin onnistuneeksi ja uskoo kaikkien hankkeiden yhteisvaikutuksen näkyvän koko Porin kaupungissa.

– Hankkeen ansiosta alueella on otettu käyttöön uusia toimintamalleja ja alettu noudattamaan moniammatillista periaatetta väkivallan ennaltaehkäisyssä. Väkivallan vähentämistyöryhmään kuului muun muassa poliiseja, sosiaalityöntekijöitä sekä terveys- ja pelastuslaitoksen väkeä, jotka kaikki ovat erittäin motivoituneita. Sen ansiosta toiminta ei katkennut hankkeen päätyttyä kuin kananlento.

Niinpä voi olla, että lähitulevaisuudessa Porin torin rähinämaine on entistä varmemmin urbaania legendaa.