Vastuullisuudesta voittoa

Vastuullisuuden perään kuulutetaan niin vaatebisneksessä kuin vanhustenhuollossa. Vastuullinen yrittäjyys voi paikalliselle pienyrittäjälle tarkoittaa myös vahvaa asiakaslähtöisyyttä. Asiakas saa sitä mitä tilaa ja vielä vähän ekstraa päälle....

Vastuullisuuden perään kuulutetaan niin vaatebisneksessä kuin vanhustenhuollossa. Vastuullinen yrittäjyys voi paikalliselle pienyrittäjälle tarkoittaa myös vahvaa asiakaslähtöisyyttä. Asiakas saa sitä mitä tilaa ja vielä vähän ekstraa päälle.

Yliopistonlehtori Ossi Eskelinen ja tutkimusavustaja Noora Elonen Tampereen yliopiston Porin yksiköstä kertovat vastuullisen yrittäjyyden käsittävän niin sosiaalisen-, taloudellisen- kuin ympäristövastuunkin. Yhdessä Turun kauppakorkeakoulun professori Ulla Hytin kanssa he pyrkivät kartoittamaan vastuullisuutta yritysten toiminnassa Satakunnassa. Vuoden 2016 kestävä Vastuullinen yrittäjyys tutuksi -hanke rahoitetaan yliopistokeskuksen kehittämisrahasta.

Tutkijat aikovat myös lisätä yrittäjien tietoisuutta vastuullisuudesta ja auttaa löytämään siitä kilpailuvaltin.

-Vastuullinen yrittäjyys on kaiken toiminnan kattava asia. Usein sitä katsotaan kapeammin, eikä nähdä, että vastuullisuudesta voisi itsessään saada kilpailuedun, Elonen lisää.

Siinä missä Kauppakorkeakoulun tutkijat tarkastelevat hankkeessa eri alojen yrityksiä, Eskelinen ja Elonen ovat paneutuneet erityisesti sosiaali- ja terveyspuolen toimijoiden näkemyksiin vastuullisesta yrittäjyydestä.

-Sote-uudistus vie tehtäviä kunnilta ja lisää yrittäjyyttä. Suomessa varsinkin vanhuspuolelta on jossakin määrin kuulunut ikäviä asioita. Näen, että vastuullisen toiminnan kehittämisessä tulee olla mukana niin julkinen, yksityinen kuin kolmas sektorikin, Eskelinen sanoo.

Sata lasissa asiakkaan eteen

Moni käsittää vastuullisen yrittäjyyden verojen tunnollisena maksamisena ja lapsityövoiman boikotointina, mutta se liittyy paljon muuhunkin. Tutkijat lähettivät kartoittavan kyselyn vastuullisesta yrittäjyydestä sadoille yrittäjille. Vastausten suhteellisen vähäisen määrän vuoksi tutkijat päätyivät syvähaastattelemaan yrittäjiä.

-Haastatteluissa onkin päästy pohtimaan arvoja, vastuullista toimintaa ja sen antamaa kilpailuetua yrittäjien kanssa syvemmin, Elonen iloitsee.

Mitä haastatteluissa sitten on tullut esiin?

-Ainakin se, että yrittäjät toimivat jo hyvin vastuullisesti monella tapaa korostamatta sitä erityisesti. Sosiaali- ja terveyspuolen yrittäjät kokevat vastuukseen, että asiakkaan maksaessa palvelusta suoraan heidän tililleen, tulee heidän antaa itsestään 110 prosenttia, Elonen toteaa.

-Laatukysymykset nousevatkin vahvasti esiin vastuullisessa yrittäjyydessä, lisää Eskelinen.

Tietoa ja keskustelua

Tutkijat haluavat tiedottaa alueen yrittäjille lisää vastuullisuusteemoista ja niiden hyödyntämisestä yritystoiminnassa. Myös alueen yrittäjien koulutustarpeista aiheen tiimoilta ollaan kiinnostuneita.

-Vastuullinen toiminta voi vaikuttaa yrityskuvaan niin monella tapaa. Yrittäjä voi saada hyvän työpaikan leiman ja hyvät yhteistyökumppanit, tutkijat kertovat.

Eskelinen ja Elonen toivottavat aiheesta kiinnostuneet tervetulleiksi marraskuussa järjestettävään, maksuttomaan vastuullisen yrittäjyyden tilaisuuteen. Kyseessä on pienimuotoinen keskusteleva tilaisuus, jonne toivotaan paikalle ainakin yrittäjiä, opiskelijoita ja yliopistokeskuksen henkilökuntaa.

-Luvassa on myös puhuja Suomalaisen Työn Liitosta aiheenaan yhteiskunnalliset yritykset, Elonen valaisee.