Yhteiskampuspohdintoja herättelemässä

Porissa käytiin muutama vuosi sitten laaja keskustelu Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Porin yliopistokeskuksen yhteiskampuksesta. Porin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan, että Satakunnan ammattikorkeakoululle rakennetaan oma kampus Asema-aukiolle.

Päätöksessä on myös kirjaus, että alueen tulee mahdollistaa tilojen löytyminen myös Porin yliopistokeskukselle. Tämä siinä tapauksessa, että päädytään yhdistämään voimat saman katon alle.

Kyseisen keskustelun ja päätöksen jälkeen viime syksynä on Satakunnan ammattikorkeakoulu saanut uudet tilat käyttöönsä. Uusi kampus on löytänyt paikkansa myös kokousten ja juhlien paikkana. Satakunnan ammattikorkeakoulun kampus on mainio esimerkki uusien tilojen merkityksestä koko yhteisölle. Eittämättä kohteella on myös merkitys kaupunkikuvallisesti.

Mistä aikanaan yhteiskampusajatus kumpusi? Lähtökohtana oli luoda yhteiset tilat ammattikorkeakoulun ja yliopistojen opiskelijoille. Tämä ajatus olisi mahdollistanut entistä laajemman ristiin opiskelun, henkilökunnan osaamisen hyödyntämisen, tiiviin tiedeyhteisön sekä hallinnollisen yhteistyön. Lisäksi yhteiset tilat olisivat tiivistäneet tilakäyttöä ja samalla mahdollistaneet kustannustehokkuutta.

Ajattelussa oltiin sen verran edellä aikaa, että se ei vielä ollut mahdollinen. Tilanne on kuitenkin vajaassa viidessä vuodessa oleellisesti muuttunut. Taloudellinen liikkumavara on entistä pienempi, kilpailu opiskelijoista on oppilaitosten välillä tiukkaa ja vastaavia ratkaisuja on haettu esimerkiksi Tampere3 kokonaisuudessa. Toki Tampere3 ei ole vain yhteiskampus vaan laajemman yhteistyön ja hallinnollisen ratkaisun kokonaisuus. Antaa kuitenkin suuntaa sille muutokselle, joka korkeakoulukentässä on käynnissä.

Porin yliopistokeskuksen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun tekemä työ on Porille ja Satakunnalle ensiarvoisen tärkeää. Edunvalvonnan keskeinen lähtökohta Satakunnassa on korkeakouluopintojen mahdollistaminen. Tämän puolesta on kaikkien syytä työskennellä ja turvata kaikkien asteiden koulutusmahdollisuudet Satakunnassa. Keskiössä on rahoituksen säilyttämisen lisäksi vetovoimaisuuden ylläpitäminen ja kasvattaminen opiskelijoiden ja työntekijöiden keskuudessa sekä laadukas, tieteellinen julkaisutoiminta. Pienemmän tiedeyhteisön on pystyttävä profiloitumaan, jotta jatkossakin opiskelijat kiinnostuvat opiskelusta Satakunnassa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Porin yliopistokeskuksen entistä tiiviimpi yhteistyö on tulevaisuuden menestyksen avain. Koen edelleen merkitykselliseksi tulevaisuuden suunnaksi yhteiskampuksen valmistelun. Asia ei juuri nyt ole ajankohtainen, mutta se on hyvä pitää mielessä. Päätöksiä kannattaa aina tehdä, kun itsellä on siihen mahdollisuus eikä odottaa sitä, että joku muu tekee ne puolestamme. Ennen yhteiskampusta tiiviin yhteistyön tulee olla itsestäänselvyys ja sen suuntaisesti tulee työtä tehdä. Tähän työhön kaikkea hyvää ja innostuksen ilmapiiriä.

Juha Vasama
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja
Satakuntaliitto