Yliopistojen osaaminen Satakunnan käyttöön

Tulevaisuuden korkeakoulutus rakentuu yhteistyöverkostoille, jotka mahdollistavat laadukkaan koulutuksen tuottamisen ketterästi ja joustavasti yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaan. Näissä verkostoissa on omat tärkeät roolinsa niin yliopistoilla ja...

Tulevaisuuden korkeakoulutus rakentuu yhteistyöverkostoille, jotka mahdollistavat laadukkaan koulutuksen tuottamisen ketterästi ja joustavasti yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaan. Näissä verkostoissa on omat tärkeät roolinsa niin yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla kuin elinkeinoelämälläkin. Joustavien verkostojen avulla yliopistojen opetustarjonta voidaan tuoda aiempaa laajemmin myös yliopistokaupunkien ulkopuolelle.

Ennakkoluuloton yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä on ennen kaikkea opiskelijoiden, mutta myös koko suomalaisen yhteiskunnan edun mukaista. Sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoille tulee tarjota entistä mielekkäämpiä opintopolkuja, jotka eivät ole sidottu duaalimallin keinotekoisiin rajoihin. Esimerkiksi Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun Tampere3-hankkeessa raja-aitoja ollaan madaltamassa tehostamalla ristiinopiskelua ja opintojen hyväksilukua yliopistojen ja ammattikorkeakoulun välillä. Valmisteilla oleva lakimuutos mahdollistaa opetusyhteistyön syventämisen entisestään.

Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa nopeuttaa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tuotetun tiedon soveltamista ja auttaa varmistamaan tarjottavan koulutuksen laatua ja relevanssia työelämän kannalta. Opiskelijoille yritysyhteistyö merkitsee mahdollisuutta paneutua elävän elämän ongelmiin ja ymmärtää opittavan tiedon merkitystä käytännön työelämän kannalta jo opintojen aikana. Yrityksille yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa avaa väylän uusimman tiedon hyödyntämiseen kehittämisessä ja ongelmien ratkaisussa sekä uusien osaajien löytämiseen ja testaamiseen.

Tampereen teknillinen yliopisto haluaa aiempaa joustavammin tuoda Porin ja Satakunnan käyttöön koko osaamisensa niin tutkinto-ohjelmassa kuin tutkimustoiminnassakin. Yhteistyö Porin kaupungin ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa on TTY:lle tärkeää, ja yliopistokeskuksen koordinaattoriyliopistona läsnäolo Porissa ja paikallisen toimintaympäristön tunteminen on meille selkeä vahvuus. Haluamme jatkossakin kuunnella herkällä korvalla paikallisen elinkeinoelämän osaamistarpeita.

Mika Hannula
Tampereen teknillisen yliopiston rehtori