Verkottuminen – vai aiotko pärjätä yksin?

VERKOTTUMINEN – VAI AIOTKO PÄRJÄTÄ YKSIN?8.3.2006Etusivun kuvassa John Holmström ja erilaiset verkottumismallit.Harva yrittäjä ehtii ydintoimintansa ohessa perehtyä tietotekniikan sovelluksiin tai taloushallinnon kiemuroihin. Kilpailutilanne ajaa...

VERKOTTUMINEN – VAI AIOTKO PÄRJÄTÄ YKSIN?

8.3.2006

Etusivun kuvassa John Holmström ja erilaiset verkottumismallit.

Harva yrittäjä ehtii ydintoimintansa ohessa perehtyä tietotekniikan sovelluksiin tai taloushallinnon kiemuroihin. Kilpailutilanne ajaa yrittäjän tilanteeseen, ettei aika riitä kuin aivan välttämättömän toiminnan pyörittämiseen.

Verkottuminen oli Porin yliopistokeskuksella pidetyn ICT-seminaarin avainsana. Tampereen teknillinen yliopisto sekä Porissa että Tampereella toimii Jyväskylän yliopiston kanssa yhteisessä MOITEK-hankkeessa. Monitieteisessä hankkeessa toimii eri alojen tuntijoita, jotka tietävät oman seutunsa erityispiirteet. Yksiköt auttavat myös toisiaan kuten yhteisen käytettävyyslaboratorion muodossa.

Monitieteinen verkottumishanke

MOITEKissa mukana ovat muun muassa professori Jari Multisilta Porin AMC:stä (Advanced Media Center), professori Mikko Ruohonen Tampereen yliopiston kauppakorkean laitokselta ja professori Heikki Lyytinen ja dosentti Pertti Saariluoma Jyväskylän yliopistosta. Oppiaineina ovat esimerkiksi psykologia, hallinto ja kasvatustiede. Ne yhdistettynä teknologiaosaamiseen muodostavat suuren monitieteisen verkostumishankkeen. Alueellisista kehitystarpeista lähtevä hanke on ottanut myös yrityksiä mukaan toimintaan.

Luottamus ja erilaisuuden sietäminen

John Holmström JVN Solutions Oy:sta hahmotti kumppanuusverkostojen rakentumista. - Hyvin suurenkin erilaisuuden hyväksyminen on jopa vielä tärkämpää kumppanuudessa kuin teknologisten asioiden oivaltaminen, kertoi John Holmström JVN:stä. - Luottamusta tarvitaan siinäkin tapauksessa, kun paineensietokyvyltään erilaiset ihmiset aikatauluttavat tekemisiään.

Perinteisesti on arveltu miesten ja naisten muodostavan luottamusverkostoja eri tavoin. Asia on Holmströmin mukaan muuttumassa, ja nykyään naiset verkottuvat asiakeskeisemmin eri tahoille, eli ovat miehistymässä tässä suhteessa. Pääasia on, että kaikki voivat hyötyä verkottumisesta. Selkeä sopiminen ja suunnittelu on muistettava ennen toiminnan alkamista.

Suomalaisille taitaa olla luontaista olettaa toisten tietävän saman kuin itse. Sosiaalisuudessa olisikin parantamisen varaa, sillä verkottuminen on hankalaa yksin, sanoo Holmström.

Teksti: Eeva Sinerjoki