Vieraskynä: Elina Juntunen

Maakunnallinen yliopistokeskus ehdoton edellytys maakunnan elinkeinoelämän kehittymiselle 12.12.2007 Elinkeinoelämän kehittyminen on entisestään kiihtynyt. Tässä vauhdissa pysymiseksi meillä on oltava saatavilla osaavaa työvoimaa, jonka tietämys on...

Maakunnallinen yliopistokeskus ehdoton edellytys maakunnan elinkeinoelämän kehittymiselle
12.12.2007

Elinkeinoelämän kehittyminen on entisestään kiihtynyt. Tässä vauhdissa pysymiseksi meillä on oltava saatavilla osaavaa työvoimaa, jonka tietämys on syvällistä omalla alallaan ja myös toisaalta osaamisen on oltava laaja-alaista. Osaava työvoima on voimavara, joka mahdollistaa yritysten kehittämisen. Tämä on yrityksille elintärkeää ja enenevässä määrin, varsinkin kun kilpaillaan erityisosaamisen tasolla kansainvälisesti.

Maakunnallinen yliopisto korkeakouluopetuksen antajana on erittäin tärkeä koko Satakunnan alueelle. Yliopistolla on elinkeinoelämälle paljonkin annettavaa, mutta yksi tärkeimmistä on osaavan työvoiman tarjoaminen yritysten tarpeisiin.

Porin yliopistokeskus korkeatasoisena oppimisympäristönä takaa osaavan työvoiman saannin jatkuvuuden ja tarjoaa elinkeinoelämälle tuoreita ja innokkaita tulevaisuuden osaajia. Mutta miten yliopistokeskus saadaan pysymään houkuttelevana ja opetus korkeatasoisena? Kohtaavatko valmistuneet ja yritykset työmarkkinoilla?

Opetuksen tasoa nostettava valtakunnallisesti

Kansallisen tason työryhmissä on päädytty siihen, että Suomen korkeakoulujen opetuksen tasoa on edelleen nostettava ja lisättävä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Tämä on hyvä muistaa myös täällä Satakunnassa ja panostaa toimenpiteisiin, jotka turvaavat ja edelleen kehittävät opetuksen tasoa. Jotta valmistuneet työllistyisivät myös jatkossa Satakunnassa oleviin yrityksiin, on yliopiston ja yritysten välistä yhteistyötä lisättävä ja tiedettävä, minkälaisia osaajia tarvitaan tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden toimintaympäristöön vaikuttavat vahvasti globalisaatio, teknologinen kehitys ja digitalisointi sekä verkostoituminen. Nämä tekijät muokkaavat tulevaisuuden osaamistarpeita toimialakohtaisesti, mutta kaikilla on kuitenkin yhteisiä osaamistarpeiden piirteitä varsinaisen asiaosaamisen lisäksi. Monialainen liiketoimintaosaaminen tulee olemaan tärkeässä asemassa yritysten kehittymisessä. Kansainvälinen palveluyhteiskunta tulee tarvitsemaan palveluosaamista, jossa sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja verkosto-osaaminen korostuvat.

Kansainvälisyys ja johtamisosaaminen
avainasemissa

Kansainvälisyysosaamisen tarve tuntuu jo itsestäänselvyydeltä, mutta mikä on meidän suomalaisten todellinen valmius ja osaamisen taso tällä osaamisalueella? Vaikka kaikki yritykset eivät suoranaisesti kansainvälisty, on kuitenkin osattava ennakoida laajasti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Kaikkien osaamisalueiden hallitsemiseksi tarvitaan johtamisosaamista, jossa korostuu varsinkin tulevaisuudessa ihmisten, osaamisen ja verkoston johtaminen.

Laaja-alainen osaamistarve luo haasteita sekä tulevaisuuden oppijoille että osaajille ja korkeakouluopetukselle. Ainoastaan maakunnallinen korkeakoulu pystyy vastaamaan näihin haasteisiin Satakunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Haluaisin vielä korostaa elinkeinoelämän näkökulmasta, että korkeakouluopetuksen tulee valmentaa itsenäiseen ajatteluun, tietojen soveltamiseen sekä rohkaista oman luovuuden käyttämiseen ja kehittämiseen. Nämä ovat olennaisia jyväsiä, jotka omalta osaltaan vievät maakuntaamme eteenpäin kohti kansainvälistä palveluyhteiskuntaa.

Elina Juntunen
Toimitusjohtaja
Elinar Oy Ltd