Viestintäryhmä

Porin korkeakouluyksikön viestintää hoidettiin viestintäkokouksilla, joita kutsuttiin koolle tarvittaessa. Kun Porin yliopistokeskus laajeni ja palvelukeskuksen toiminta käynnistyi, päätettiin kesällä 2003 perustaa viestintäryhmä.

Viestintäryhmä suunnittelee yhdessä Porin yliopistokeskuksen strategiaa tukevaa viestintää, pohtii yhteisiä opiskelijamarkkinoinnin toimenpiteitä sekä edistää Porin yliopistokeskuksen tunnettuutta ja julkikuvaa.

Viestintäryhmän kokoonpano

Viestintäryhmän jäseniä ovat kunkin yksikön viestintävastaavat, Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n toiminnanjohtaja sekä ainejärjstöjen opiskelijaedustajat. Viestintäryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat yliopistokeskuksen koordinaattorit.

Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö

Tavoitteet ja tehtävät

Viestintäryhmän tehtävänä on toteuttaa yliopistokeskuksen viestintää käytännössä. Viestintäryhmän muut tehtävät on määritelty viestintästrategiassa seuraavasti:

  • suunnitella ja seurata vuosittaisia viestintätoimenpiteitä
  • koordinoida yliopistokeskuksen yhteistä viestintää ja markkinointia
  • toimia sisäisen tiedottamisen kanavana

Viestintäryhmä raportoi tarvittaessa yliopistokeskuksen johtoryhmälle.

Toimintatapa

Viestintäryhmä kokoontuu säännöllisesti muutaman kerran vuoden aikana. Viestintäryhmä tai viestintäryhmässä sovittu pienempi työryhmä kokoontuu tarvittaessa erikseen.

Viestintäryhmän kokouksiin laaditaan esityslistat etukäteen. Kokouksessa asioista keskustellaan ja päätetään toimivallan puitteissa.

Toimintojen julkisuus ja luottamuksellisuus

Kokouksen sihteeri laatii kustakin kokouksesta muistion, joka jaetaan viestintäryhmän jäsenille. Muistiot arkistoidaan sähköisesti. Viestintäryhmän jäsenet vastaavat muistioissa olevan tiedon jakamisesta edelleen kussakin yksikössä päätetyllä tavalla. Viestintäryhmässä käsitellyistä asioista tiedotetaan myös yliopistokeskuksen sisäisillä sähköpostitiedotteilla ja julkisilla verkkosivuilla.