Vuoden tutkija innostuu signaaleista

Tampereen teknillisen yliopiston vanhempi tutkija Jari Turunen on Porin yliopistokeskuksen Vuoden tutkija. Valinta julkistettiin Porin päivän yhteydessä järjestetyssä Tutkijoiden yö -tapahtumassa.

Tekniikan tohtori Turunen on tutkinut signaalinkäsittelyä kymmenen vuoden ajan.

– Olen tehnyt sekä DI-työni, lisensiaatintyöni ja väitöskirjani Porissa, kertoo Vantaalta Satakuntaan kotiutunut tutkija.

Jari Turunen kiinnostui alun perin puhesignaalien käsittelystä. Puheenkäsittely on hyvin monimuotoinen asia ja sen tutkimukseen tarvittavaa tietoa on helppo kerätä mikrofonin avulla.

Vuosien varrella Jari Turunen on ollut mukana useissa eri alojen tutkimusprojekteissa. Kollegoineen hän on muun muassa tutkinut signaaleja lämpötiloista, kehittänyt signaalien perusteella maastomallia sekä tarkkaillut lintujen ääniä.

– Porissa signaalien tutkimuksessa on keskitytty erityisesti automaattiseen lintujen äänten tunnistukseen. Kaiken kaikkiaan signaalinkäsittelyn tutkimuskenttä on erittäin laaja ja tutkimus matemaattisesti hyvin vaativaa. Signaalinkäsittelyn menetelmiä sovelletaan muun muassa puheentunnistuksessa. Empiiristä tutkimusta tehdään pitkälti ammattilaisten ja yritysten tarpeisiin, Turunen selvittää.

Palkinto yllätti

10-vuotista tutkijan uraansa tänä vuonna juhlistava Jari Turunen oli kovin yllättynyt palkinnostaan.

– Uskon sen olevan tunnustus pitkäjänteisestä työstä signaalinkäsittelyn parissa, Turunen sanoo.

Valintaraadin mukaan Turunen edustaa erinomaisesti Porin yliopistokeskuksessa signaalinkäsittelyä harjoittavaa tutkimusryhmää. Tällä hetkellä Turunen tekee kansainvälistä signaalinkäsittelyn post doc -tutkimusta.

– Porin yliopistokeskuksessa on mukavaa työyhteisö ja erityisesti omassa yksikössäni todella hyvä henki, Turunen kehuu.

Jari Turunen on vilpittömän innostunut tutkimusaiheestaan. Vapaa-aikanaan Vuoden tutkijan on kuitenkin helppo unohtaa signaalit pienten lastensa kanssa leikkiessä.

Teksti: Tiina Iivonen
2.11.2008