Yhteistyötä museoiden kanssa

Yliopistokeskuksen yksiköiden kädenjälki näkyy Porin museoissa 2.11.2008Porin yliopistokeskuksen yksiköistä Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median yksikkö ja Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos ovat viime...


Yliopistokeskuksen yksiköiden kädenjälki näkyy Porin museoissa

2.11.2008

Porin yliopistokeskuksen yksiköistä Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median yksikkö ja Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos ovat viime aikoina olleet näkyvästi esillä Porin museoissa.

Vihreää perintöä Luontotalo Arkissa

Luontotalo Arkissa avattiin vastikään puutarhataidetta käsittelevä näyttely, Satakunnan vihreä perintö, joka on syntynyt Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen tuottamana. Luontotalo Arkin museointendentti Hilkka Viitala on tyytyväinen lopputulokseen:

– Opiskelijatyönä syntyi visuaalisesti onnistunut kokonaisuus ja näyttely ovat herättäneet mielenkiintoa myös Porin ulkopuolella.

Aloite yhteistyöhön oli tullut Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitokselta.

– Professori Maunu Häyrynen ja lehtori Eeva Raike olivat suunnittelemassa aiheeseen liittyvää kurssia, jonka puitteissa näyttelyn tuottaminen oli mahdollista järjestää.

– Osallistuimme museon puolelta suunnittelutyöryhmään, lisäksi tarjosimme työvoimaa, hoidimme mm. aineistojen digitointia ja tarjosimme näyttelytilan. Muista kustannuksista vastasi Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, jonka toimesta on tarkoituksena lähteä kierrättämään näyttelyä.

Projektin myötä syntyi myös suunnitelmia tulevaisuuden varalle:

– Näyttelyn tuottamisen ohessa oli huomattu, että aiheesta on olemassa laaja aineisto, josta vain murto-osa saatiin nyt yleisön nähtäville. Aineistoa ollaankin laitoksen toimesta mahdollisesti jatkojalostamassa.

Eikä yhteistyö muutenkaan päättynyt näyttelyn valmistumiseen, sillä näyttelyprojektiin osallistuneet opiskelijat esitelmöivät tutkimuskohteistaan Luontotalo Arkissa marras-joulukuun aikana järjestet-tävällä luentosarjalla, joka on yleisölle avoin.

TaiK Taidemuseossa

Myös Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osastolla on ollut yhteistyötä museosek-torilla. Viimeksi osasto on saavuttanut näkyvyyttä Porin taidemuseossa. Lokakuun lopulla järjestettiin seminaari KITSCH, GLITTER JA LUKSUS –teemalla.

Museolehtori Mirja Ramstedt-Salosen mukaan työnjako toimi siten, että sisällöntuotanto luennoista aina kutsukorttien suunnitteluun asti hoidettiin TAIK:n puolelta, ja tapahtuman markkinointi taas museon toimesta.

– Järjestely oli luonteva ja esimerkiksi tapahtuman markkinointi toteutettiin taidemuseon tiedotuskanavia hyödyntäen. Seminaarin teema liittyi myös oleellisesti taidemuseolla esillä olevaan näytte-lyyn, jossa on käytössä kitsch-elementtejä, kuten peilipalloja.

Seminaari on auttanut myös taidetoimijoiden verkostoitumisessa. Seminaarin esiintyjistä löytyi muun muassa ohjaaja Taidemuseon lapsille suunnattuun kitsch-työpajaan.


– Yhteistyö on ollut avartava kokemus myös itselleni. Esimerkiksi seminaarin yhteydessä järjestetyllä kitsch -kävelyllä kierrettiin visuaalisen kulttuurin lehtorin, Max Ryynäsen, johdolla samoja taideteoksia, joita esittelen tavallisesti vetämilläni veistoskävelyillä, mutta kierroksen asiasisältö oli nyt tuotettu eri näkökulmasta, kiittelee Ramstedt-Salonen yhteistyökumppania.


Teksti ja kuvat : Katri Tella