Yksilölliset tuotteet ovat tulevaisuutta

Yksilöllisyys on valttia tulevaisuuden tuotekehityksessä 10.5.2007Itse suunniteltu rannekello, paita omaa designia ja omien piirustusten mukaan rakennettu talo… Yhä useampia tuotteita on kuluttajan mahdollista suunnitella juuri omiin tarpeisiinsa...

Yksilöllisyys on valttia tulevaisuuden tuotekehityksessä
10.5.2007

Itse suunniteltu rannekello, paita omaa designia ja omien piirustusten mukaan rakennettu talo…
Yhä useampia tuotteita on kuluttajan mahdollista suunnitella juuri omiin tarpeisiinsa soveltuviksi.

Turun Kauppakorkeakoulun Porin yksikön projektitutkijat Sari Liikala ja Tiina Mäkitalo-Keinonen etsivät vuoden mittaisessa hakkeessa käyttäjäinnovaatioihin perustuvasta kirjallisuudesta yrityksiä hyödyttäviä työkaluja ja prosesseja, jotka voivat toimia liikkeenjohdon innovaatiotoiminnan suunnittelun apuvälineenä.

– Aiemminhan yrityksillä on ollut omat suunnittelijansa innovaatioilleen, eivätkä tuotteet välttämättä olekaan menneet kaupaksi ja suunnitteluun uhratut rahat ovat menneet hukkaan. Käyttäjäinnovaatioissa otetaan käyttäjät tuotteen tai palvelun kehitykseen mukaan jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, selventää Sari Liikala.

Käyttäjäinnovaatioita voidaan soveltaa sekä yritykseltä yritykselle tai yritykseltä kuluttajille suunnatussa yritystoiminnassa.

Käyttäjäinnovaatioita hyödynnetään
jo usealla ei alalla


Käyttäjäinnovaatioiden perustana on asiakkaille annettavat työkalut, joiden avulla he voivat yrityksen tuotannon rajoissa kehittää ostamaansa tuotetta.

Tuottajalta pyritään esimerkiksi määrittämään mitä värejä tai tuotekokoja on mahdollista käyttää.
Internetistä löytyy jo nytkin erilaisia yrityksiltä kuluttajille suunnattuja palveluita, joilla asiakkaat voivat suunnitella yksilöllisiä tuotteita.

– Kysyntää tällaisille palveluille varmasti on, koska tuotteiden elinkaaret koko ajan lyhenevät, samaa aikaa kuin tarve yksilöllisyyteen kasvaa, Liikala pohtii.

– Samalla yritykset pyrkivät etsimään kuluttajia, jotka käyttävät jotakin tiettyä tuotetta paljon ja jotka vaativat tuotteelta huippuominaisuuksia.

Käyttäjäinnovaatioita löytyy erityisen paljon tietotekniikan puolelta. Vapaan lähdekoodin Linux on hyvä esimerkki siitä, miten käyttäjät voivat vapaasti muokata ohjelmaa. Samoin tietokonepeleissä käyttäjille annetaan usein mahdollisuuksia rakentaa esimerkiksi omia pelikenttiään.
– Tekstiiliteollisuuden puolella on jo myös esimerkkejä siitä, miten käyttäjillä on mahdollisuus designata omannäköisikseen vaikkapa paitoja, kenkiä tai laukkuja, kertoo Mäkitalo-Keinonen.

Raportti ja workshop hyödyttämään alueen yrittäjiä

Käyttäjäinnovaatio-hankkeessa on yhteistyökumppaneina ja rahoittajina Oy Hacklin Ltd sekä erilaisia kuitupaperituotteita valmistava Oy Fiblon Ab. Hanke on saanut myös Tekesin EAKR-rahoitusta.

– Olemme Hacklinin ja Fiblonin kanssa yhteistyössä vielä alkuvaiheessa. Nyt tutustumme käyttäjäinnovaatiomalliin ja etsimme kirjallisuudesta ja aiemmasta vastaavasta toiminnasta malleja, jonka jälkeen yhdessä pohdimme mitä käyttäjäinnovaatiot voisivat merkitä heidän yrityksessään, kertoo Tiina Mäkitalo-Keinonen.

Hankkeen tuloksena syntyy vuoden loppuun mennessä yritysjohtajille suunnattu raportti, jossa mahdollisimman tarkasti kerrotaan mitä käyttäjien ottaminen mukaan tuotekehitykseen voisi merkitä. Loppuraportissa selvennetään lisäksi käyttäjäinnovaatioiden juridista puolta, kuten patentointia ja lisenssejä.

– Lisäksi järjestämme syksyllä workshopin, jossa pyrimme tätä tietoutta jakamaan tehokkaasti alueen yrittäjille.

Teksti: Eija Hammarberg