Yliopistokeskukselle hunajainen huomionosoitus

Hunajata, hunajata, hunajata meille!21.8.2011 Pori yliopistokeskus sai Satakunnan Journalistit ry:ltä hyvän tiedottamisen Hunajapytyn elokuun 20. päivänä. Journalistit kiittävät yliopistokeskuksen tutkijoita ja asiantuntijoita tieteen tulosten...Hunajata, hunajata, hunajata meille!

21.8.2011

Pori yliopistokeskus sai Satakunnan Journalistit ry:ltä hyvän tiedottamisen Hunajapytyn elokuun 20. päivänä. Journalistit kiittävät yliopistokeskuksen tutkijoita ja asiantuntijoita tieteen tulosten kansantajuisesta esittämisestä.

- Teemme viestintätyötä verraten pienillä resursseilla, joten tällaisen tunnustuksen saaminen on erityisen hienoa, sanoo yliopistokeskuksen johtaja Harri Peltoniemi.

Markkinointia ja viestintää monella rintamalla

Satakuntaliiton ja Porin kaupungin EAKR-rahoituksella tukema Porin yliopistokeskuksen viestintä ja vaikuttavuus –hanke tähtää yliopistokeskuksen tutkimuksen ja muun toiminnan tunnetuksi tekemiseen laajasti eri kohderyhmissä.

- DELTA-tutkimustietokannan avulla pystytään aiempaa helpommin esittelemään mm. yhteistyökumppaneille mitä tutkimusta yliopistokeskuksessa on tehty ja tehdään, hankkeen projektipäällikkö Maria Väkiparta kertoo.

- Myös helposti saavutettavat tapahtumat, kuten yleisöluennot ja esimerkiksi UCPori goes camping-tapahtuma Tutkijoiden yön yhteydessä ovat lisänneet yleistä näkyvyyttä, yliopistokeskuksen varajohtaja Tarmo Lipping sanoo.

Ajan hengen mukaan myös näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa on järjestelmällisesti lisätty.

- Koska viestintää on tehty useita vuosia hanketyövoimalla, käytännöt ovat osin hajanaisia ja vakiintumattomia. Työn alla onkin markkinointiviestinnän strategia ja käsikirja sekä graafisen ilmeen harmonisointi, joiden tarkoitus on luoda yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta markkinointiin ja viestintään, kertoo Väkiparta.

Media on tärkeä sidosryhmä

Viestintä ei perustu vain lehdistötiedotteisiin. Yhteistyön ja vastavuoroisuuden merkitystä tiedotusvälineiden kanssa ei voi liikaa korostaa. Jokainen tiedotusvälineisiin lähetetty tiedote ei tietenkään ylitä uutiskynnystä, eikä joka asiasta tehdä juttuja. Säännöllinen ja tarkoituksenmukainen tiedottaminen pitää kuitenkin kontaktit toimittajiin vireinä. Kun yhteydet mediaan ovat kunnossa, on helpompi tiedottaa hankalammistakin asioista. Yliopistokeskuksella on jo fyysisen läheisyyden takia hyvät yhteydet Satakunnan Kansaan.

-Kutsuimme palkitsemistilaisuudessa Satakunnan Journalistit ”vastavierailulle” esittämään meille käytännön vinkkejä siitä, mitä informaatiota esimerkiksi väitöstilaisuuden tiedotteessa tulisi olla, kertoo Peltoniemi.

Aina löytyy parannettavaa

Tiedottaminen ja tunnettuus ovat haastateltavien mielestä melko hyvällä mallilla maakunnan tasolla. Kolmikko näkeekin viestinnän suurimpana haasteena näkymisen muulle valtakunnalle ja emoyliopistoille.

Tutkimustiedottamisen kynnystä pitäisi Peltoniemen ja Väkiparran mukaan entisestään madaltaa. Myös keskeneräisistä tutkimushankkeista voi ja pitää tiedottaa. Näin UCPorissa tehtävä työ ja tutkimus linkittyisivät entistä tiiviimmäksi osaksi Satakunnan uutiskenttää.

Yliopistokeskusmalli asettaa omat haasteensa. Eri yliopistoilla on omat viestintäkäytäntönsä, eikä neljän yliopiston tapoja ja ohjeistuksia ole aivan mutkatonta liittää saumattomasti yhteen. Tiedotusvälineet haluaisivat tietoa esimerkiksi yliopistoja koskevista suunnitelmista jo niiden valmisteluvaiheessa. Keskeneräisistä asioista on kuitenkin vaikea tiedottaa emoyliopistojen säädellessä tiedottamista.

- Voimme tietysti kertoa meidän näkökulmamme ja mitä itse teemme asioiden eteenpäin viemiseksi, jatkaa Väkiparta.

- Toisaalta myös emoyliopistot tietävät liian vähän siitä, mitä niiden muualla sijaitsevissa yksiköissä tapahtuu. Meidän on lunastettava paikkamme myös emoyliopistojen silmissä, sanoo Lipping.

- Viestinnän tehostaminen emoyliopistojen suuntaan onkin yksi loppusyksyn viestinnän painopistealueista, kertoo Peltoniemi.Teksti ja kuvat: Piritta Huhta