Yliopistokeskuksen yhteinen lehti on syntynyt

1.11.2005

Monitieteisyyden hengessä yliopistokeskuksen yhteinen verkkolehti kertoo kaikkien tieteenalojen tapahtumista mahdollisimman tasapuolisesti. Eri yksiköt ja laitokset toimivat fyysisesti erillään, eikä kontaktia välttämättä aina synny. Lehden tarkoitus on ensisijaisesti kertoa mitä puuvillatehtaan sisällä tapahtuu.

Toinen tärkeä aihe on alueellinen vaikuttavuus. Yliopistokeskus näkyy ja vaikuttaa Porissa ja maakunnassa monella tavalla. Yhteistyö maakunnallisten tahojen kanssa on näkyvä osa yliopistojen toimintaa.

Tarve omalle lehdelle on osoittautunut ilmeiseksi. Yliopistokeskuksen opiskelija- ja henkilökuntamäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Puuvillatehtaan tiloissa tekee työtä suuri joukko ihmisiä, jotka mielellään oman työnsä ohella kuulevat uutisia tapahtumista ympärillään. Osallistuminen eri yksiköiden järjestämiin luentoihin ja tilaisuuksiin helpottuu, jos niistä lukee ennakkouutisen. Tai jos ei pääse paikalle, saa tiivistelmänä käsityksen tapahtuman oleellisesta annista.

Hankkeen historia lyhyesti

Lehden päätoimittajana minulla on kunnianhimoinen päämäärä tehdä lehdestä helposti luettava, usein päivittyvä, laaja ja mielenkiintoinen media. Idean kehittäjänä tiedän myös, että pelkkä innostus ei riitä vaan tarvitaan yhteistyötä. Esittelin lehti-idean vuosi sitten professori Jaakko Suomiselle (Turun yliopisto, digitaalinen kulttuuri). Yliopistokeskuksen johto näki tarpeen samalla tavoin ja lehden perustaminen sai luvan alkaa. Päätettiin löytää sopivat henkilöt yliopistokeskuksen sisältä lehden tekoon.

Suomen Akatemian tutkija, FT Harri Ketamo selvitti julkaisujärjestelmien eroavaisuuksia ja toimii teknisenä neuvonantajana, Taideteollisen korkeakoulun maisteriohjelman opiskelija Hanna-Maria Kuosmanen on laatinut verkkolehden visuaalisen ilmeen sekä toimii jatkossakin web-sivujen päivittäjänä (profiili lehdessä 1/2005). Päätoimittaja on HuK Eeva Sinerjoki Turun yliopistosta, joka tekee gradua maisemantutkimukseen.

Lukijoille suunnattu media

Jatkossa yhteistyön tarve jatkuu. Nimiehdotuksia verkkolehden nimeksi vastaanotetaan. Päätoimittajalle saa lähettää tiedotteita ja juttuaiheita kaikilta yksiköiltä. Tämän lisäksi valmiit kirjoitukset ovat tervetulleita. Päivitys tapahtuu kahden viikon välein tai tarvittaessa ja uudet aiheet korvaavat vanhat jutut. Lehti uusiutuu kokonaan kerran kuukaudessa. Arkisto pitää sisällään julkaistut artikkelit, joten ne eivät häviä mihinkään. Henkilöprofiilit kiinnostavat ja niitäkin lehteen saadaan. Ideoita vastaanotetaan, sillä verkkolehti ei suinkaan ole valmis tällaisenaan, vaan uudistuu ja parantuu ajan myötä lukijoiden mieltymysten mukaiseksi.

Terveisin Eeva Sinerjoki, uuden verkkolehden päätoimittaja
eeva.sinerjoki(at)utu.fi, p. 050 380 4063