Yliopistokeskusseminaari Porissa 7.-8.10.2009

Heljä Misukka: Yliopistoille jatkossakin riittävä perusrahoitus Suomen eduskunta hyväksyi uuden yliopistolain viime kesäkuussa. Vuoden 2010 alusta voimaan tuleva uusi laki lisää yliopistojen autonomiaa ja tekee niistä itsenäisiä oikeushenkilöitä....Heljä Misukka: Yliopistoille
jatkossakin riittävä perusrahoitus


Suomen eduskunta hyväksyi uuden yliopistolain viime kesäkuussa. Vuoden 2010 alusta voimaan tuleva uusi laki lisää yliopistojen autonomiaa ja tekee niistä itsenäisiä oikeushenkilöitä. Käytännössä uudella lailla säädetään yliopistojen tehtävistä, hallinnosta, toiminnan rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä seikoista

Porissa lokakuun alussa järjestetyssä yliopistokeskusseminaarissa keskusteltiin muun muassa yliopistojen ja yliopistokeskusten muutospaineista.
– Muutostyön alla ovat yliopistojen rahoitukseen liittyvät kriteerit, kertoi opetusministeriön valtiosihteeri Heljä Misukka.

– Valtio pääomittaa yliopistot riittävän maksuvalmiuden ja luottokelpoisuuden turvaamiseksi
ja takaa jatkossakin kaikille yliopistoille perusrahoituksen, joka sidotaan yleiseen kustannustason nousuun, totesi Misukka ja muistutti, että yliopistokeskusten rahoitus nousee jatkossa indeksin mukaan vastaamaan todellisia kuluja. 

– Siirtymävaiheessa keskitytään siihen, ettei mikään yliopisto menetä kohtuuttomasti rahoitustaan. Jatkossa rahoituksen kriteereihin voivat vaikuttaa yliopistotoiminnan tulos ja laatu, esimerkiksi tavoiteajassa suoritettujen tutkintojen määrä.

Porin yliopistokeskus sai valtiosihteeriltä erityistä kiitosta vahvasta alueellisesta rahoituksesta.

”Virtuaalirahasta reaalirahaan”

Yliopistojen uusi hallintomalli tuo niille myös uudenlaista taloudellista vastuuta. Valtio ei enää jatkossa takaa yliopistojen vakavaraisuutta, vaan vastuu rahaliikenteestä on yliopistoilla itsellään.

– Siirrymme ikään kuin virtuaalirahasta reaalirahaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi palkkarahat on löydyttävä tililtä joka kuukausi, toteaa Porin yliopistokeskuksen koordinaatioyliopiston Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Markku Kivikoski.

– Asennemuutosta tämä uudistus kuitenkin vaatii kaikilla tasoilla. Valintoja on tehtävä niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin.

Säätiömallisena jatkavalle TTY:lle yliopistolaitoksen uudistaminen tuo muutoksia myös hallinnollisesti. Valtion talouspoliittisen ministerivaliokunnan mukaan säätiövarallisuuden luovuttajat nimittävät sijoitustensa suhteessa edustajansa säätiömuodossa toimivan yliopiston hallitukseen.

Rahoitusmalli
tuo paineita Poriin


Uuden rahoitusmallin myötä myös emoyliopistojen intressit kehittää ja rahoittaa yliopistokeskusyksiköitään korostuvat entisestään. TTY on jo päättänyt luopua Kokkolan ja Lahden yliopistokeskuksissa toimivista yksiköistään. Porin yliopistokeskuksessa TTY:lla on aikomus jatkaa koordinaattorina entiseen malliin. Paineita uusi rahoitusmalli kuitenkin Porissakin aiheuttaa.

– Yliopistokeskusten on kunkin löydettävä omaleimaisuutensa ja siten lunastettava olemassaolonsa. Porissa tällaisesta alueen tarpeista kumpuavasta omaleimaisuudesta voidaan kuitenkin jo hyvänä esimerkkinä nähdä esimerkiksi luovan talouden maisteriohjelma, Kivikoski huomauttaa.

Rahoitusuudistuksen myötä myös paikallisten rahoittajien rooli korostuu entisestään.

– Porin kaupunki on kuitenkin tässä asiassa aivan omaa luokkaansa taustatukijan ja rahoittajan rooleissaan, Markku Kivikoski kiittää.

Teksti: Eija Hammarberg
Kuvat: Mikko Viitapohja, Eija Hammarberg