Yrittäjyysopinnoista laaja näkökulma yrittäjyyteen

Porin yliopistokeskuksen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yrittäjyyden opintojaksoja, jotka tukevat oman asiantuntemuksen syventämistä ja itsensä kehittämistä. Yrittäjyysopintojen tavoitteena on kannustaa yrittäjämäiseen toimintaan pienessä tai isossa yrityksessä.

Yrittäjyysopinnoissa käydään läpi liikeidean kehittämiseen, yrityksen perustamiseen ja toiminnan organisointiin liittyviä asioita. Innovointia pidetään tässä yhteydessä olennaisena yrityksen menestyksen kannalta. Yritystoiminta kohtaa johtamiseen liittyviä haasteita yrityksen elinkaaren eri vaiheissa; kasvun hallinta onkin keskeistä riippumatta yrityksen toimialasta tai koosta. Eräs yrityksen kasvuun ja toimintaan liittyvä haaste on kansainvälistyminen.

Porin yliopistokeskuksen yrittäjyysopinnoissa tarjotaan laaja näkökulma yrittäjyyteen. Tarjonta kattaa kasvu- ja innovointipainotteisen näkemyksen lisäksi kulttuuriyrittäjyyttä ja katsauksen yrittäjyyden yhteiskunnalliseen merkitykseen. Erityisesti Johdatus yrittäjyyteen -opintojaksoa suositellaan kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Opskelijan on haettava opinto-oikeutta muiden kuin oman kotiyliopiston järjestämille yrittäjyyskursseille. Opinto-oikeutta haetaan sähköisellä ristiinopiskelun hakulomakkeella.

Tutustu myös: