Yrittäjysopinnot

Yrittäjyysopintojen sisältö

Yrittäjyysopinnoissa käydään läpi liikeidean kehittämiseen, yrityksen perustamiseen ja toiminnan organisointiin liittyviä asioita. Innovointia pidetään tässä yhteydessä olennaisena yrityksen menestyksen kannalta. Yritystoiminta kohtaa johtamiseen liittyviä haasteita yrityksen elinkaaren eri vaiheissa; kasvun hallinta onkin keskeistä riippumatta yrityksen toimialasta tai koosta. Eräs yrityksen kasvuun ja toimintaan liittyvä haaste on kansainvälistyminen.

Porin yliopistokeskuksen yrittäjyysopinnoissa tarjotaan laaja näkökulma yrittäjyyteen. Tarjonta kattaa kasvu- ja innovointipainotteisen näkemyksen lisäksi kulttuuriyrittäjyyttä ja katsauksen yrittäjyyden yhteiskunnalliseen merkitykseen. Erityisesti Johdatus yrittäjyyteen -opintojaksoa suositellaan kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille.

HAKU yrittäjyysopintoihin

Opinto-oikeutta yrittäjyysopintoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja ristiinopiskelusta löydät täältä.