Yrittäjyyttä ja brändäystä

Yrittäjyyden ja brändäyksen asiantuntijat tapasivat kulttuuriyrittäjyyden konferenssissa Porin Puuvillassa Porin Puuvillan kehräämössä 10.-11.12.2012 järjestetyssä Cultural Entrepneurship -konferenssissa kuultiin puheenvuoroja yrittäjyyden ja...


Yrittäjyyden ja brändäyksen asiantuntijat tapasivat kulttuuriyrittäjyyden konferenssissa Porin Puuvillassa

Porin Puuvillan kehräämössä 10.-11.12.2012 järjestetyssä Cultural Entrepneurship -konferenssissa kuultiin puheenvuoroja yrittäjyyden ja brändäyksen asiantuntijoilta. Cultural Entrepneurship  -konferenssin  kansainvälisissä puheenvuoroissa ja tutkimuksissa tarkasteltiin muun muassa mitä kulttuuriperintö merkitsee alueen hyvinvoinnille, miten sitä voidaan hyödyntää alueen markkinoinnissa sekä miten yrittäjien verkostoitumisesta ja yhteistyöstä saadaan lisäarvoa alueen brändille.

Kaksipäiväisen konferenssin Puuvillan kehräämössä avasi Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. Keynote-puheenvuorojen teemana konferenssin ensimmäisenä päivänä oli yrittäjyys. Lapin yliopiston matkailun professori Seppo Aho aloitti päivän kertomalla harrastusten merkityksestä yrittäjyyteen.

Puheenvuorossaan Aho korosti palkitsevien harrastusten kykyä pitää yllä jatkuvaa vapaaehtoista hanketoimintaa. Esimerkiksi hän nosti Afrikassa toimivan YK-liiton projektin, jonka tarkoituksena on tarjota vesipumppuja Tansanian maaseudulle. Aho puhui myös uusien ideoiden ja innovaatioiden merkityksestä yrittäjyydelle ja siitä kuinka tärkeää on, että näitä ideoita pystytään testaamaan tehokkaasti.

Päivän toinen keynote-puhuja Birmingham City business Schoolin yliopistolehtori Charlotte Carey puhui luovien alojen yrittäjyydestä ja markkinoinnista. Carey nosti esiin kysymyksen siitä miten luovaa yrittäjyyttä pitäisi opettaa? Tuohon kysymykseen Carey tarjosi vastauksia puheenvuorossaan ja korosti luovan yrittäjyyden ammattilaisten tärkeyttä opetuksessa ja kuinka opetuksen pitäisi pohjautua projekti tapaisiin oikean elämän tilanteisiin.

Päivän viimeisessä puheenvuorossa Rotterdam School of Managementin Egbert van der Zee kertoi tapahtumamatkailusta ja turisti kuplan murtamisesta. Van der Zeen havainnollisti kuinka suurten tapahtumien järjestäjät ja valtiohallinto maissa joissa yhteiskunnalliset ongelmat ja turvallisuuden puutteet ovat ongelmallisia pyrkivät luomaan turisti kuplia pystyäkseen erottamaan turistit paikallisista tarjotakseen miellyttävämmän kuvan tapahtumasta ja ympäröivästä alueesta.

Konferenssin toisena päivänä keynote-puheenvuorojen teemaksi muodostuivat kulttuuriperinteet ja brändäys. Puheenvuorossaan apulaisprofessori ja bränditutkimuksen dosentti Anne Rindell (Hanken) pureutui brändi mielikuvien syntyyn ja niiden rooliin nykymaailmassa. Rindellin mukaan brändi on jotain, joka asuu kuluttajien mielessä ja kuluttajien omat mielikuvat vaikuttavat siihen millaisen vaikutelman kuluttaja brändistä saa. Rindellin puheenvuoro keskittyi myös yritysten ja kuluttajien väliseen dialogiin ja sen tärkeyteen brändien luonnissa.

Kaksipäiväisen konferenssin päättävässä puheenvuorossaan matkailun hallinnan professori Frank Go, Rotterdam School of Management tiivisti konferenssissa käydyt aihepiirit yhteen ja puhui globalisaation vaikutuksista koko maailmaan ja erityisesti Eurooppaan. Go päätti puheenvuoronsa esittäen toiveen, että tämänlaisia konferensseja voitaisiin järjestää tulevaisuudessakin.

Cultural Entrepneurship -konferenssin järjesti Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö yhteistyössä Rotterdam School of Management ja Copenhagen Business Schoolin kanssa.

Teksti ja kuvat Petteri Nurmi
13.12.2012