Yritysmaailman ja ammattitutkijoiden kohtaaminen

YRITYSMAAILMAN JA AMMATTITUTKIJOIDEN KOHTAAMINEN15.3.2006Porin yliopistokeskuksessa on aloitettu merkittävä poikkitieteellinen tutkimusyhteistyö. Kolmen yliopistoyksikön yhteinen tutkimushanke käynnistettiin vuoden vaihteessa selvittämään...
YRITYSMAAILMAN JA AMMATTITUTKIJOIDEN KOHTAAMINEN

15.3.2006

Porin yliopistokeskuksessa on aloitettu merkittävä poikkitieteellinen tutkimusyhteistyö. Kolmen yliopistoyksikön yhteinen tutkimushanke käynnistettiin vuoden vaihteessa selvittämään informaatioteknologian ja mainonnan ajankohtaisia haasteita ja kehitysnäkymiä.


Mainostoimisto Pundan toimitusjohtaja Riikka Merisalo on yhteistyöstä innoissaan. Kulttuurista riippumatta viestintä on ihmiseen vaikuttamista. Kansainvälisen viestinnän tutkiminen voi parhaimmillaan olla yhteneväinstä poikkitieteellisyydestä huolimatta, tällä kertaa ilman kaupallisia vaikuttimia.

Yhteinen tahtotila

Usean yliopiston sekä yritysmaailman yhteinen projekti on osoitus tahtotilan vahvuudesta ja todellisesta tarpeesta tehdä kansainvälistä tutkimusta. Pundan kaltainen yritysmaailman tuntija tuo sopivan annoksen konkretiaa tutkimuslähtöiselle yliopistoajattelulle. Samalla Punda auttaa omia yritysasiakkaita löytämään vastauksia viestinnän kysymyksiin.

- Perinteisesti ovat yliopistot kommunikoineet keskenään, yritykset taas toistensa kanssa, eikä välttämättä aina kilpailutilanteesta johtuen kovin avoimesti, kertoo Merisalo.

Millaisena yliopistoyhteistyö näyttäytyy liikemaailman edustajalle? -Mielenkiintoista on ollut ammattitutkijoiden selkeä oma näkemys sekä tapa toimia ja toteuttaa. Vuorovaikutus on ollut äärimmäisen kiinnostavaa ja jokainen poikkitieteellinen avaus luo yhä uusia kysymyksiä, joihin haluaisi vastauksen.

Visuaaliseen viestintään erikoistuneen mainostoimiston ja kolmen eri yliopiston tutkijoista koostuvan ryhmän palavereissa seurataan projektin etenemistä jokaisen tutkijaryhmän tuodessa siihen oman osaamisensa. Verrattuna ammattikorkeakouluun Merisalo näkee erona juuri sen, että AMK tarjoaa hyvää peruskyselyalustaa, yliopisto taas resurssiensa puolesta kykenee laajoihin, ennakkoluulottomasti nivoutuviin tutkimuksiin.

Yliopistojen puolesta projektin koordinaattoreina toimivat Jari Multisilta Tampereen teknillisestä yliopistosta, Jaakko Suominen Turun yliopistosta sekä Anita Seppä Taideteollisesta korkeakoulusta.Teksti: Eeva Sinerjoki