Yritysmaailman moniottelija

Hanna Tuomisella on kokemusta elinkeinoelämästä yksityisellä ja kunnallisella sektorilla5.9.2011 Edupointin johtajan Hanna Tuomisen tie on kulkenut Raumalta Uudenkaupungin ja Eurajoen kautta Poriin. Matkan varrelle on mahtunut töitä elektroniikka-...

Hanna Tuomisella on kokemusta elinkeinoelämästä yksityisellä ja kunnallisella sektorilla

5.9.2011

Edupointin johtajan Hanna Tuomisen tie on kulkenut Raumalta Uudenkaupungin ja Eurajoen kautta Poriin. Matkan varrelle on mahtunut töitä elektroniikka-alalla sekä elinkeinoasiamiehenä ja yrityskehittäjänä.

- Olen saanut työurani aikana tehdä mielenkiintoisia töitä niin suuressa kansainvälisessä yrityksessä, kuin pienessä vireässä kunnassakin, Tuominen kertoo.

Eurajoen kunnassa on 2000-luvulla ollut käynnissä isoja hankkeita. Tuomisen aikana tehtiin muun muassa Vuojoen kartanon restaurointi ja käynnistettiin Olkiluoto 3:n rakentaminen.

- Olkiluodon ydinvoimala herätti alusta asti kansainvälistä kiinnostusta. Elinkeinoasiamiehenä otin vastaan lehdistöä muun muassa Japanista, Koreasta ja Sveitsistä. Emännöin myös Yhdysvaltain presidentin asettamaa komiteaa, kertoo Tuominen.

Nyt Edupointin johtajana Tuomisella on kenttänään ennestään tuttu yritysmaailma, jossa hänellä on jo valmiit kontaktit yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Vankalle pohjalle ja kentän tuntemukselle on hyvä alkaa rakentaa uutta ja vahvistamaan vanhaa. Verkostoiden kautta saadaan tietoa erilaisista hankkeista jo ennen kuin niitä aletaan valmistella.

- Näen uudessa tehtävässäni Edupointissa suurimpana haasteena kokonaisuuden eteenpäin viemisen. Täydennyskoulutuksella on mahdollisuudet nousta entistäkin tärkeämpään asemaan yritysmaailmassa ja sen aseman saavuttamiseksi haluan tehdä töitä, sanoo Tuominen.

Muiksi tärkeiksi tavoitteikseen Tuominen listaa Edupointin tunnettuuden ja UCPorin sisäisen
yhteistyön lisäämisen. Yliopistokeskuksen rooli on keskeinen maakunnan kehitysstrategiassa.

- Teemme yhdessä töitä maakunnan parhaaksi. Täydennyskoulutuksen kautta saadaan viimeisintä tietoa ja tutkimusta yritysten käyttöön, Tuominen kertoo.

Kehittämistyö vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä tulokset eivät näy heti. Tuominen onkin sitoutunut tehtäväänsä pitkäaikaisesti. Tulevaisuuden Edupoint tunnetaan akateemisena, tasokkaana ja luotettavana kouluttajana Satakunnassa.

- Tampereen teknillinen yliopisto on antanut Porin yksikölle aivan uuden roolin ja mahdollisuuden kehittyä. Tätä paikkaa pyrin ahkerasti paaluttamaan niin TTY:n sisällä kuin valtakunnallisessa täydennyskoulutuskentässä, sanoo Tuominen.

Entistä tiiviimpi yhteistyö TTY:n toisen täydennyskoulutuskeskuksen, Tampereella sijaitsevan Edutechin kanssa vahvistaa myös Edupointin asemaa valtakunnallisesti merkittävänä täydennyskouluttajana.Teksti: Piritta Huhta